Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 Bevezetés         

 Anyagtan          

 A planéták        
             A Nap 
            A Hold 
          A Merkúr 
          A Vénusz 
            A Föld 
            A Mars 
         A Jupiter 
         A Szaturn 
           Az Urán 
          A Neptun 
           A Plútó 

 A jegyek          

 A fényszögek      

 A házak           

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

A planéták (égitestek, bolygók)


Jelmagyarázat:
H: harmonikus
DH: diszharmonikus

A bolygóknak mind van egy alapjelentése. Ez minden egyes horoszkópban más és más, hiszen a bolygók, egymáshoz képest, valamint a jegyekben, illetve a házakban is, tulajdonképpen mindig máshol állnak.

Jeleznek "jó" és "rossz" dolgokat is. Mivel minden horoszkópban más és más a helyzetük, ezért minden egyes horoszkópban ún. akcidentális (eseti) jelentésük van. Vagyis a teljes jelentésmezőből ki kell bontanunk az eseti jelentést.

FONTOS, hogy nincs jó és nincs rossz bolygó! Sem jótevő, sem kártékony bolygó! Pl. a Szaturnusz nem rossz, és a Vénusz nem jó. Ha a Szaturnusz diszharmonikusan jelentkezik, akkor persze pusztulással jár, azonban a harmonikus megélése önfegyelmet, jó értelemben vett szigort hoz. A Vénusz diszharmonikus megélése pedig igen rossz hatásokat, hisztériát, ízléstelenséget stb. hoz.

A planéták és jeleik sorban:

Nap: Nap - Sol
Hold: Hold - Luna
Merkúr: Merkur - Mercur
Vénusz: Vénusz - Venus
-------> Föld: Föld - Terra (Gaia, Gea, anyagként: Terra, Tellur)
Mars: Mars - Mars
Jupiter: Jupiter - Jupiter
Szaturn: Szaturn - Saturn
Urán: Urán - Uran (Herscher)
Neptun: Neptun - Neptun
Plútó: Plútó - Pluto

A Föld helye a Vénusz és a Mars között van, de nem számítunk vele, hiszen az egész számítás a Földre vetítve történik.

A Nap és a Merkúr között vélték megtalálni a Vulkán nevű bolygót. Nem számítható, távcsővel sem látható, de bizonyos asztrológiai iskolák számolnak vele.

A Mars és a Jupiter között rengeteg kisbolygó kering, valószínűszeg egy nagy bolygó volt régen, ami szétrobbant. Néhányat e kisbolygók közül figyelembe veszünk (klasszikus asztrológia). Ezek: Chiron (e.: kiron), Ceres, Juno, Vesta, Pallas. A Chiron az egyetlen, aminek van némi önálló jelentése.

Van még két pont, amik mindig egymással szemben vannak. Azok, ahol a Nap és ahol a Hold pályái keresztezik egymást. Ezek a Holdcsomópontok:
Felszálló Hold-csomópont: Felszálló Holdcsomópont, Sárkányfej - Caput Draconis (Sárkányfej, Caput Draconis)
Leszálló Hold-csomópont: Leszálló Holdcsomópont, Sárkányfarok - Cauda Draconis (Sárkányfarok, Cauda Draconis)

A Hold pályájának van még egy érdekes pontja. Minden planéta elliptikus pályán kering, annak meg két gyújtópontja van. A Hold ezen pontja a Fekete Hold, más néven Lilith, jele: Fekete Hold - Lilith. Úgy kapjuk meg a helyzetét, ha a Holdpálya Apogeumát, azaz a Földtől legtávolabbi pontját keressük meg.

Vannak még az ún. arab-pontok. Sokak szerint kicsi a jelentésük, nem igazán számítanak, ezért gyenge pontoknak is nevezik őket, azonban sok-sok esetben nagyon is figyelembe kell venni őket!
A legismertebb közülük a Szerencsepont, vagy Szerencsekerék, Pars Fortunae. Jele: Szerencsepont - Pars Fotunae

Az alap planétarendszer

Világító, vagy fő világító planéták

(természetesen tisztában vagyunk a valósággal, de ez a csoport neve)

Nap Nap - Sol

külső fény
tudatos
polaritás: +
életerő

Hold Hold - Luna

belső fény
tudattalan
polaritás: -
lelkierő

Ős-, vagy személyes planéták

Merkúr Merkur - Mercur

tudomány
értelem
polaritás: 0
szellemi erő

Vénusz Vénusz - Venus

művészet
érzelem
polaritás: -
művészi erő

Mars Mars - Mars

sport
akarat
polaritás: +
fizikai erő

Sors-, vagy sorsformáló planéták

Jupiter Jupiter - Jupiter

növekedés, indukció
polaritás: +

Szaturn Szaturn - Saturn

elfogyás, redukció
polaritás: -

Új, vagy transzcendens, vagy transz-Szaturn planéták

Urán Urán - Uran

mágikus tudomány (Asztrológia)
mentális, szellemi, intuíció, ötletek
polaritás: 0

Neptun Neptun - Neptun

mágikus művészet (mágia)
a láthatatlan világgal kapcs. érzelmek, gondolat-olvasás, álomfejtés, grafológia, kártyafejtés, inga, pálca
polaritás: -

Plútó Plútó - Pluto

mágikus sport (alkímia)
"alkímiai" erő, telekinézis
polaritás: +