Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2023.SZEP.28.CSÜ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 Bevezetés         

 Anyagtan          

 A planéták        

 A jegyek          

 A fényszögek      

 A házak           
   A házak (1..12) 
   A házrendszerek 

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2023

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Az asztrológiai házak


Ház(-számítási) rendszerek


Rengeteg házrendszer létezik, jelen lapon a legelterjedtebbekről szólok néhány mondatban.


A házrendszerek, kialakulásuk időrendiségében:

névkialakulásmódszer
Egyenlő házak rendszerei.e 3. évezredaz ekliptika direkt felosztása
Porphyryusi.sz. III. sz.az ekliptika direkt felosztása
Campanusi.sz. XIII. sz.az ekliptika projektált felosztása
Regiomontanusi.sz. XV. sz.az ekliptika projektált felosztása
Placidusi.sz. XVII.sz.a félívek harmadolása
Kochi.sz. 1960a félívek harmadolása

A Placidus házrendszer

Felmérések szerint napjainkban e házrendszer népszerűsége kb. 80%-os, a fennmaradó 20%-on "osztozik" a többi rendszer.

A Placidus házrendszert egy, a XVII. században élt olasz szerzetes, matematikus, asztrológus Placidus de Titis alkotta meg, és az általa kidolgozott házrendszer révén lett ismert. Rendszerének elkészítésére Ptolemaeus Tetrabiblos-a inspirálta.

A Placidus házrendszerben az AC és a MC közé eső házcsúcsokat úgy állapítjuk meg, hogy harmadoljuk azt az időt, míg a zodiákus egy bizonyos foka a keleti horizonttól az MC-ig jut.

A rendszer a sarkkörökhöz közelítve szinte használhatatlanná válik!


A Regiomontanus házrendszer

Regiomontanus (1436-1476) Königsberg-ben született eredeti neve Johann Müller volt. Nagyon fiatalon, 40 éves korában halt meg, de munkássága óriási jelentőséggel bírt. Asztrológiai témájú könyvein kívül számos könyvet jelentetett meg a trigonometriáról, az üstökösökről, a csillag és planétahelyzetekről. Adott ki könyvet az efemeridákról, és talált fel csillagászati segédeszközöket is. 1472-ben a sixtusi pápa Rómába kérette, ahol segítségét kérte a naptárreform elkészítésében és ott is halt meg 1476 július 6.-án, pestisben.

E rendszer egy úgynevezett kvadráns-rendszer, ahol az égi egyenlítő 12 egyenlő részre oszlik, és a felosztás-pontokon keresztül az egyenlítőre merőleges síkokat fektet. Ezeket az ekliptikára kivetítve kapjuk meg a házcsúcsokat.

A hagyományos asztrológia, és az erre alapuló asztrológiai ágak, pl. a Horari csak e rendszert használják.


A Campanus házrendszer

A Campanus rendszer egy kvadráns rendszer. A Prime Vertical 12 egyenlő részre van felosztva a keletponttól kezdődően, és a felosztás-pontokon keresztül az egyenlítőre merőleges síkokat fektet. Ezeket kivetítve az ekliptikára kapjuk meg a házcsúcsokat. Az egyenlítőtől távol eső szélességi körökön a házak egyenlőtlensége egyre nő és bizonyos születési helyeken és időpontok esetében el is tűnhetnek.

A Campanus házrendszert Johannes Campanus a XIII. században élt matematikus alkotta meg. Campanus asztrológiai mágiával is foglalkozott, IV. Urbán pápának asztrológiai ábrázolásokat, számításokat készített, ugyanakkor mágiát is gyakorolt, melyeket új-plátói tanulmányokból és kaballistáktól tanult.


A Koch házrendszer

Az elterjedtek közül ez a legfiatalabb rendszer.

A források szerint ez az egyetlen házrendszer, mely a pontos születési hely koordinátáin alapul.

Dr. W. Koch több évig azon munkálkodott, hogy megteremtse a pszichológiai képletértelmezés megbízható, logikus elveit. Emellett foglalkozott a házfelosztás problémájával is. Hogy végül sikerült megbirkóznia a házak felosztásának problémájával, annak köszönhető, hogy ismerte az összes korábbi rendszert és azok számítási módszereit. Arra a következtetésre jutott, hogy a 12 horoszkópházat a születési hely koordinátáit figyelembe véve kell meghatározni. Munkájában német és osztrák kutatók támogatták. Áldozatos munkájának eredményeként megteremtette egy új rendszer alapjait, felhasználva a szférikus-trigonometrikus diagram-ábrázolás módszerét.

A régi (pl. Campanus és Regiomontanus) rendszerek alapjában véve statikusak. A Koch-féle házrendszer idő-dinamikus. Figyelembe veszi, helyzetüket tekintve az ekliptika minden pontját, és azok viszonyát az AC-hez és a születési helyhez.


A Porphyryus házrendszer

A Porphyryus-rendszer kvadránsokon alapul. A házak minden kvadránsban egyenlőek és az ekliptikára kivetítettek. Attól függően, hogy mekkora az AC és a MC távolsága, a nagy kvadránsok három, egyenlően nagy házat, a kis kvadránsok három, egyenlően kicsi házat tartalmaznak.

Ez a rendszer az i.sz. III. századból származik. Porphyryus (233-303) görög tudósnak, történésznek, asztrológusnak tulajdonítják. Eredeti neve Malchus volt, amit mestere Porphyryusra változtatott. A szó jelentése: "bíborban öltözött". Élete nagy részét a neoplatonizmus tanulmányozásának szentelte. Könyvet írt Pithagoras életéről és Aristoteles munkásságáról.


Az Egyenlő Házak rendszere

Ez a rendszer az ekliptikát tizenkét egyenlő, 30 fokos részre osztja az AC-től kezdődően.

Bizonyos források szerint ezt a rendszert már időszámításunk előtt 3. évezredben is használták.

Az egyenlő házak rendszerét Ptolemaios mellett sok más régi asztrológus is használta.