Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 Bevezetés         

 Anyagtan          

 A planéták        

 A jegyek          

 A fényszögek      

 A házak           
   A házak (1..12) 
   A házrendszerek 

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Az asztrológiai házak


A házak részletezése


Az I. ház

Sarokház, csúcsa az Ascendens (AC, a felkelőpont).

Keleti szegmens, maszkulin jellegű, nappali.

Színe a fehér.

Az egó (a szerep) milyenségére, a belső adottságokra (és ettől a külsőre is!), a személyiségre utal, ezért szokás személyiség-háznak is nevezni (a VII. házzal együtt).

Kérdőhoroszkóp esetén ez jelzi a kérdezőt, a kezdeményezőt, üzleti ügyeknél az ajánlattevőt.

Az önmegértés, önbizalom, temperamentum, a lelki és fizikai alkat, életvitalitás.

Mundán megfelelője a Kos (Mars-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az országot, annak népességét, egészségét, általános állapotát.

Ős-horoszkóp beli megfelelője az Oroszlán (Nap-hatás).


A 2. ház

Követő ház.

Keleti, észak-keleti irányt jelez, feminin, éjjeli jellegű.

Az anyagi eszközökre, képességekre utal.

Az egyén viszonya a pénzhez, a tulajdonhoz, a biztonsághoz.

Kérdőhoroszkópokban az ingó vagyonra, vagy vagyongyarapodásra utal, illetve eseményeknél a kezdeményező segítőire. Üzleti ügyekben az ajánlattevő anyagi helyzetét mutatja meg.

Mundán megfelelője a Bika (Vénusz-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország, a nemzet vagyonát, pénzügyi helyzetét, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a kincstárt, a bevételeket, és a tartozásokat.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Szűz (Merkur-hatás).


A 3. ház

Hanyatló ház.

Észak-keleti irányt jelöl, férfias, éjszakai jellegű.

Színe a sárga.

A magánszférához, rokonokhoz, szomszédokhoz, munkatársakhoz való viszonyt jelzi, valamint a kisebb (rendszeres, vagy rövid távú, vagy belföldi, vagy kikapcsolódás, öröm érdekében tett) utazásokra utal.

Kérdőhoroszkópban is ezeket jelzi, valamint a közvetlen környezetet, elutazási szándékot.

Mundán megfelelője az Ikrek (Merkúr-hatás).

Mundán horoszkópban a posta, a sajtó, a sajtószabadság, a hírek, az úthálózat, a tömegközlekedés, a közvélemény, az elemi oktatási rendszer, a hazai propaganda.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Mérleg (Vénusz-hatás).


A IV. ház

Sarokház, csúcsa az Imum Coeli (IC, az ég alja).

Északi szegmens, a Föld sarka. Kardinális, feminin jellegű.

Színe a piros.

A gyökerek, az eredet. A családi vagyonra, a szerencsére utal.

Az otthon, az eredet, az alapok. Az apa, a szülőföld, az ingatlan. Az életkezdet és a hagyományok. És az életvég.

Kérdőhoroszkóp esetén minden ügy végső kimenetele, az otthon elkutyult saját dolgok.

Mundán megfelelője a Rák (Hold-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország földjét, a föld birtokosait, a mezőgazdaságot, a bányászatot, és ezen területek dolgozóit. Jelzi még az éves termelést, termést, épületeket, ingatlanpiacot.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Skorpió (Mars-hatás).


Az 5. ház

Követő ház.

Észak, észak-nyugati irányt jelez. Maszkulin jellegű.

Színe a fekete, a fehér, ezek dominó- és pepita-mintázata, valamint a méz-szín.

A vágyakra, az örömökre utal. A belső hajtóerő, vitalitás, kreativitás, vágyak és célok. A szerencse, a szerencsejátékok, az életörömök, a gyermekek, a szexuális ösztönök háza.

Kérdőhoroszkópban a gyermekáldás esélyei, terhesség, terhes nő, a kérdező gyermekei, vagy|és öröme.

Mundán megfelelője: az Oroszlán (Nap-hatás).

Mundán képletekben jelzi az ország születési arányát, a gyermekekkel kapcsolatos szociális kérdéseket.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Nyilas (Jupiter-hatás).


A 6. ház

Hanyatló ház.

Nyugati, észak-nyugati irány. Feminin jellegű. Sötét ház. Mala fortuna, azaz balszerencsés ház az antik elnevezése.

Színe a grafitszürke és a sötét színek.

A mindennapi (kuli) munkára, valamint a betegségekre utal. A környezethez való alkalmazkodás. A munka, a szolgálat, a próbatételek és az egészség háza.

Kérdőhoroszkópban jelzi a kliens betegségét, munkáját, mesterségét. Ide tartoznak a munkavállalók, a kérdező szolgálatára levők. Jelenti még a kis állatokat is, juh méretig.

Mundán megfelelője a Szűz (Merkúr-hatás)

Mundán horoszkópban jelöli a civil szolgálatot, a besorozott katonákat, az önkéntes rendfenntartókat, valamint a közigazgatási dolgozókat. Az ország élelmiszer-tartalékai, ezzel foglalkozók, valamint az írások tárolói.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Bak (Szaturn-hatás).


A VII. ház

Sarokház, csúcsa a Descendens (DC, a lenyugvópont).

Nyugati szegmens, maszkulin jellegű.

Színe az éjfekete.

A "Te", a társaságra, a társadalom többi tagjára utal. Az én megjelenése a társadalomban, kapcsolatokban, a partnerkapcsolatokban, a házasságban és az üzleti élet területén.

Kérdőhoroszkóp esetén a különböző társulások, kapcsolatok (mindegy milyen jellegűek!). Adásvételnél a másik felet jelzi. A nyílt ellenségek, háború jelzője is. Ide tartoznak a törvényen kívüliek is, és a szökevények. Mutatja, hogy a keresett tárgy megkerül-e. Az út célja. Az asztrológust is jelöli, ha nem ő maga a kérdező.

Mundán megfelelője a Mérleg (Vénusz-hatás).

Mundán horoszkópban jelzi az ország válási arányát, a közellenségeket, az ország ellenségeit, hogy béke, avagy háború várható-e. Megállapodások, szerződések más nemzetekkel.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Vízöntő (Szaturn-hatás).


A 8. ház

Követő ház.

Nyugati, dél-nyugati irányt mutat. Feminin jellegű. Sötét ház.

Színe a haragos-, vagy méreg-zöld, a sötét színek.

Öröklés, hozomány, mások pénze (VII. ház második háza). A közvagyon, adók, krízisek, örökség, veszteségek, szerződések. A halál nemét, helyét és módját, a más halálához való viszonyt mutatja.

Horariban az elhunyt birtoka, végrendelete. A másik fél erőforrásai, anyagi helyzete.

Mundán megfelelője a Skorpió (Mars-Plútó-hatás).

Mundán képletekben jelöli az ország adóhivatalát, a nemzeti adósságot, a nemzetközi hitelképességét, külországokkal való pénzügyi kapcsolatokat. Az ország, a nemzet tragédiái, halálozási statisztikája. Az ellenség erőforrásai, illetve szövetségesei.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Halak (Jupiter-hatás).


A 9. ház

Hanyatló ház.

Déli, dél-nyugati irány. Maszkulin jellegű.

Színe a zöld és a fehér.

A morál. A társadalom, a törvény, a vallás, a filozófia és az ideológia szabályai. Már az ősi időkben is "Isten háza"-ként emlegették. Jelzi a nagyobb (hosszabb távú, vagy külföldi, vagy nem öröm érdekében tett, azaz zarándok-, vagy tanulmány-) utazásokat is. Jelöli még a turistákat, a külföldieket, a külkereskedelmet, a felfedezőket, a felfedezést, a zarándokokat, bizonyos kalandorokat.

Jelzi még az álmokat, látomásokat, a világnézeteket, és az asztrológiát. A magasabb tanulmányokat, az erre való törekvést, a felsőszintű oktatási intézményeket és a tanulás eszközei, az ösztöndíj.

Horariban jelzi a peres, jogi természetű ügyeket, a kezdeményező ügyvédeit, illetve a másik fél iratai, szerződései, jogi tanácsai.

Mundán megfelelője a Nyilas (Jupiter-hatás).

Mundán horoszkóp esetén jelzi az ország ideológiai hovatartozását, az egyházat, a legfelsőbb ügyészséget, a felsőoktatást és annak helyzetét, a külügyeket. Az ország jogi állapota is itt található. Ellenségeskedés (háború) esetén az ellenség propagandája.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Kos (Mars-hatás).


A X. ház

Sarokház, csúcsa a Medium Coeli (MC, az ég közepe).

Északi szegmens. Feminin jellegű.

Színe a piros és a fehér.

A Cél, a tartalom, az eredmények. A társadalomban elfoglalt pozíció, a hivatás, foglalkozás, elismertség. A "Dicsőség háza".

Családban ez a ház jelzi az anyát.

E ház jelzi még a feletteseket, felettes hatalmakat, vezető személyeket.

Horariban mutathatja a bírót jogi ügyekben. Üzletkötéseknél itt van az üzlet tárgyának az ára.

Mundán megfelelője a Bak (Szaturn-hatás).

Mundán horoszkópban e ház jelzi az uralkodót (királyt, királynőt), az ország legfőbb vezetőit, a felső tízezret, az arisztokráciát, minden olyan hatóságot, amely érvényt szerez a törvényeknek. A nemzet hírneve a világban, valamint a belkereskedelem.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Bika (Vénusz-hatás).


A 11. ház

Követő ház.

Dél, dél-keleti irány. Maszkulin jellegű.

Színe a sárga, sáfránysárga.

Anyagi remények, azok megvalósítása, barátság, barátok, vágyak, remények, lelki közösségvállalás, humanitárius cselekedetek az emberiség érdekében. Az élethelyzetek megoldásának módjai. A mostoha- (nevelt) gyermekek.

Mint minden követő ház, mutatja a megelőző sarokház (itt a X.) erőforrásait, azaz a hivatásból eredő előnyök, hátrányok, a sikerhez adódó barátokat, segítőket, vagy éppen akadályozókat. Mutatja a társaságokat, szövetségeket.

Horariban adásvételnél pl. jelzi a felek által elfogadott közvetítőket. Itt van az üzletből származó jövedelem is, de az anya (X. ház) pénze is.

Mundán megfelelője a Vízöntő (Szaturn-Urán-hatás).

Mundán képletekben itt található az ország "uralkodójának" segítőit, a tanácsokat (tanács, mint testület!). Ide tartoznak a baráti, illetve a szövetséges országok is.

Ős-horoszkóp beli megfelelője az Ikrek (Merkur-hatás).


A 12. ház

Hanyatló ház.

Keleti, dél-keleti irány. Feminin jellegű. Sötét ház.

Színe a zöld.

Bajokra, sorscsapásokra, krónikus betegségekre utal. Az ihletek, transzcendencia, elkülönültség (önszántú, pl. remete), elzártság (kényszerű, pl. börtön), akadályok, félelmek. Titkos barátságok, médiumi képességek. A sorscsapások, a karmikus akadályok háza. Az egyén ezekből tanulhat a legtöbbet, ezáltal a legnagyobb fejlődési lehetőséget kínálja. A végzet kényszerítő helyzeteit, próbáit hordozza magában.

Minden dolog ide tartozik, amit az ember azért követ el, hogy a saját életét nehezítse, bonyolítsa, azaz az önmaga ellen elkövetett bűnök, az önpusztítás háza. Ide tartoznak a rejtett, homályos, ködös dolgok, minden, amit el szeretne rejteni az illető. Még maga elől is!

Horariban mutatja a rejtett rosszakarókat, titkos ellenségeket, rejtett ügyeket, ügyleteket, besúgókat, családi botrányt.

Miszticizmus, alvás, sejtelmek, önzetlen áldozatvállalások, missziók, valamint a tengeren-, óceánon túli nagy utazások.

Mundán megfelelője a Halak (Neptun-hatás).

Mundán horoszkópban itt találhatók a zárt intézmények, mint pl. a kórház, különböző zárt gyógyintézetek, börtönök. Az állam titkos ellenségei (bel- és külföldi is), kémek, titkosügynökök, szabotőrök. Titkos, okkult társaságok. De ide tartoznak az ország karitatív szervezetei is, illetve minden segítségre szoruló állampolgár is.

Ős-horoszkóp beli megfelelője a Rák (Hold-hatás).