Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2023.SZEP.28.CSÜ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 Bevezetés         

 Anyagtan          

 A planéták        

 A jegyek          

 A fényszögek      

 A házak           

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2023

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Bevezetés az Asztrológiába

Az asztrológia egy szinkronicitás-tudomány, így tehát nem érdemes a "hagyományos", fizikai szemlélettel megközelíteni. Ez egy analógia-tudomány, nem determinisztikus, mint minden ezoterikus tudomány.

Mint minden ezoterikus tudományban, így az asztrológiában is elsősorban az önismeret a lényeg, azonban ne essünk bele abba hibába, hogy ezzel hárítjuk a felelősségünket, mondván, hogy mit is tehetnék, hiszen ilyen, vagy olyan jegyű vagyok!

Az asztrológia tárgya nem a csillagos ég, hanem az ember. Az égbolt csak egy szép eszköz.

Mi az, hogy tudomány? Az nevezzük annak általában, ami megfelel annak a követelménynek, hogy mérhető és ismételhető legyen. Az asztrológia így tudomány, hiszen mérhető, és ismételhető is egyaránt.

Prognosztizálni (előrejelezni) is lehet, ez egy "plusz", de természetesen kellően pontos adatokkal szabad csak nekiállni!

Az asztrológiának csak annyiból van köze a csillagászathoz, hogy az égitesteket figyeli meg. Elnevezésekben pl. bolygónak, illetve planétának nevezi mind a Napot, mind a Nap-rendszer bolygóit. Természetesen teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy mi a valóság, vagyis az, hogy a Nap egy csillag, azonban itt és most nem ez a lényeg.

Az asztrológia egy tapasztalati tudomány, csak tapasztalaton keresztül lehet elsajátítani igazán. Ebből következik az is, hogy az asztrológia még most, töb ezer éves múlttal sem befejezett. Ugyanez végülis minden tudományra elmondható, az egy dolog, hogy ezt nem mindenki ismeri el.

Az asztrológia kialakulása

Több ezer évvel ezelőtt, valahol talán Mezopotámiában kitalálták a földművelést. Ehhez azonban biztosan kellett ismerni, hogy mikor kell vetni stb.. Megfigyelték, hogy amikor egy bizonyos X dolog történik az égen, akkor kell egy bizonyos Y dolgot megtenni, a termés érdekében. Így fedezték fel az analógiát a planétaállások és a földi események között.

Az első efemerisz táblázatok több, mint 4000 évesek, a Vénusz (Esthajnal-csillag) ciklusát tartalmazzák, és olyan pontosak, hogy máig is használhatók.

Később azt is megfigyelték, hogy akik ilyen-olyan csillagálláskor születettek, azok emilyen-amolyan tulajdonságokkal bírnak az életben.

 

Valamennyi antropológiai iskola egyetért abban, hogy vannak különböző személyiség-típusok. Vannak alaptípusok, és az emberek tulajdonságai ezeknek a kombinációjából tevődnek össze. Az asztrológia 12 ilyen alaptípust használ.

Egy személyiségben általában legalább három, legfeljebb öt-hat alaptípus keveredik egyértelműen felismerhető formában, de ritka esetekben lehet akár mind a tizenkettő is. A születésnap csillagjegye általában a legkevésbé fontos, sokkal fontosabb az aszcendens. És még az aszcendenst is teljesen felülírhatja az, ha a közelében bolygó(k) van(nak), főleg, ha az(ok) még "erős(ek)" is. Persze előfordulhat az is, hogy a kettő (a születésnap jegye és az aszcendens) ugyanaz, de a lényeg az, hogy a születésnapi csillagjegy hatása önmagában általában csak 5-15% az egész személyiségben. A külsőn pontosan annyira látszik egy jegy, amennyire az megvan az emberben belül is.

A (natális) horoszkópot arra a pillanatra kell készíteni, mikor a lélek a testbe lép. Ez az inkarnáció pillanata, és ez akkor történik meg, mikor az újszülött az első lélegzetet veszi (felsír). A horoszkópot az életeseményekkel lehet pontosítani, és ezzel meg lehet pontosan határozni ezt az időpontot.

Az asztrológia alapelve az, hogy az időnek nem csak tartalma, hosszúsága van, hanem minősége is. Ez az idő-minőség fogalma. Ez az univerzum teljes keresztmetszetében, és kiszámítható ciklikussággal működik. Az asztrológiai hatások nem a csillagokból, és nem a bolygókból jönnek. Van valaki/valami, aki/ami mindkettőt mozgatja. Ebből a szinkronból következtetünk. Másik példával élve: nem attól van meleg, hogy sok fokot mutat a hőmérő, hanem attól mutat sok fokot, mert meleg van.

Miért az eget használjuk, s nem pl. a tenger hullámait, vagy a fűszálakat, hiszen azok is ugyanazt az időminőséget képviselik. Azon rendkívül kényelmes okból kifolyólag, hogy az égbolt mindenhonnan (viszonylag) egyformán látható.

Az asztrológia az időminőségeket a Naprendszer bolygóiról és az állatövi jegyekről nevezte el.

Az emberi személyiség esetében ezeket archetípusoknak, ősprincípiumoknak, alapelveknek nevezzük. Az archetípusok ma már meglehetősen kivesztek a kultúrából, de pl. egy gyereknél, vagy a mesékben még megvannak, még működnek. Például, ha azt meséljük egy kisgyereknek, hogy "öreg szürkeruhás tündér", akkor nagyon nagy valószínűséggel tiltakozni fog, hogy a tündér gyönyörű, fiatal és fehér ruhás, viszont a gonosz boszorkány az, aki csúnya, öreg és feketeruhás. És ez minden gyereknél, még az afrikai gyerekeknél is így megvan.

Szeretnénk tehát mindent ezekre az ősprincípiumokra visszavezetni. Milyen összkép jelentkezik ebből?

Az, hogy nincs abszolút emberi normalitás! Mindenki egyéniség, és mindenkinek a saját normalitásához képest kell normálisnak lennie, s nem valamiféle meghatározott átlaghoz!

A horoszkóp ugyanolyan pontosan jelzi a személyiséget, mint pl. a röntgenfelvétel a csonttörést.

Az emberiség nagy részének nagyon rossz az önismerete. Mindenki meg akar változni, illetve változtatni. De ez nem megy.

Például egy Skorpió teljesen normálisan így gondolkodik: "Kényszerem van, hogy kést szúrjak másokba". Viszont nem az a megoldás, hogy "Ezentúl nem akarok Skorpió lenni!", hanem az, hogy "Igen, Skorpió vagyok, és elmegyek sebésznek, és rengeteg emberbe szúrok kést, ezzel megmentve őket!"!

Nem kell tehát kényszeresen megjavulni, megváltozni, szimplán csak legyél önmagad! Megváltozni nem lehet, és nem is kell az egyik princípiumból a másikba, csak annyit lehet tenni, hogy a belsőben meglevő princípiumok helytelen végletéből kiemeljük magunkat az általuk megadott helyes útra.

Ebből következik még egy nagyon fontos dolog: Nincsenek jó és rossz bolygók, vagy jegyek. Egyetlen feladatod a világban: megtalálni önmagad, és így megállni a helyed! Az önmegismerés a lényeg, mint ahogy a delphoi jósda felirata is hírdeti: ISMERD MEG ÖNMAGAD! Ehhez ad a horoszkóp egy jó "térképet".

Kívánok ehhez kellemes asztrológiai tanulmányokat!

Sa Ra DjtAnkh IrtRa, Kemit En Pet