Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)
 Bevezetés         

 Anyagtan          

 A planéták        

 A jegyek          

 A fényszögek      

 A házak           

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Az asztrológiai fényszögek (aspektusok)


A fényszögek a horoszkópban a planéták közötti távolságot jelentik, az ekliptikán mérve, fokban számolva. Így végülis mondhatnók, hogy minden planéta fényszögben van egymással, azonban mégsincs így. Valamiért kizárólag a 360 fokos kör bizonyos egész számokkal való osztásával keletkezett fényszögek értelmezhetők, és azok közül is vannak az ősi, erős fényszögek (konjunkció, oppozíció, trigon, kvadrát, szextil), és vannak a "modern", gyenge fényszögek.

Az itt következő táblázatban az asztrológia által használt fényszögeket veszem sorra.

névjelképzésértékjelleg, jelentéstípus
konjunkció
(együttállás)
Együttállás - Conjunctio360/1360, vagy   0 fokA konjunkcióban levő planéták azonos fokon és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A planéták jelentéstartalma egybemosódik, együtt hat. Az általuk jelölt dolgok egységét jelenti.ösi, erős fényszög
oppozíció
(szembenállás)
Szembenállás - Oppositio360/2180 fokAz oppozícióban levő planéták azonos fokon vannak, de hat jegy távolságban vannak, egymással szemben állnak. A planéták jelentéstartalma egymással szemben áll, lényegében kizárja egymást. Az általuk jelölt dolgok egyszerre való megvalósítása szinte elképzelhetetlen.ösi, erős fényszög
trigon
(harmadfény)
Harmadfény - Trigon360/3120 fokA trigonban levő planéták azonos fokon vannak, de négy jegy távolságban vannak. A trigon egy könnyű fényszög, a trigon kapcsolatban levő planéták minden akadály nélkül hatnak egymásra. Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy boldogságot ad! Persze lehet egy, az életben kellemes "hatása" is, de ugyanúgy lehet könnyű "kiváltója" pl. egy szívinfarktusnak is! Mivel ennyire könnyű fényszög, az általa összekötött planéták jelentéseinek megéléséért nem kell tenni semmit, így aztán nem is tanít semmire, nem lehet belőle tanulni.ösi, erős fényszög
kvadrát
(nagyedfény)
Negyedfény - Quadrat360/4 90 fokA kvadrátban levő planéták azonos fokon vannak, de három jegy távolságban vannak. A kvadrát egy nehéz fényszög, a kvadrát kapcsolatban levő planéták erős akadályokkal hatnak egymásra. Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanságot ad! Mivel nehéz fényszög, az általa összekötött planéták jelentéseinek megéléséért sokat kell tenni, dolgozni, így sokat lehet belőle tanulni, ez egy nevelő, tanító fényszög.ösi, erős fényszög
kvintil
(ötödfény)
Ötödfény - Quintil360/5 72 fokA kvintilben levő planéták már nincsenek azonos fokon sem.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában "jól", vagy "rosszul" összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
szextil
(hatodfény)
Hatodfény - Sextil360/6 60 fokA szextilben levő planéták azonos fokon vannak, de két jegy távolságban vannak. A szextil egy félkönnyű fényszög, az ilyen kapcsolatban levő planéták könnyen, de kisebb nehézséggel hatnak egymásra.ösi, erős fényszög
szeptil
(hetedfény)
 360/7nem egészMivel a héttel való osztás nem ad egész számot eredményül, így ez a fényszög nem létezik.nem használatos fényszög
oktil
semiquadrat
félkvadrát
(nyolcadfény)
Félkvadrát, nyolcadfény - Semiquadrat360/8 45 fokA félkvadrátban levő planéták 45 fok távolságra vannak egymástól, "hatása" a kvadrátéhoz hasonló, "nehéz" fényszög.modern, gyenge fényszög
nonil
(kilencedfény)
 360/9 40 fokA kilencedfényben levő planéták 40 fok távolságra vannak egymástól.nem használatos fényszög
decil
(tizedfény)
Tizedfény - Decil360/10 36 fokA tizedfényben levő planéták 36 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában "jól", vagy "rosszul" összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
.
(tizenegyedfény)
 360/11nem egészMivel a tizeneggyel való osztás nem ad egész számot eredményül, így ez a fényszög nem létezik.nem használatos fényszög
szemiszextil, félszextil
(tizenkettedfény, félhatodfény)
Tizenkettedfény avagy Félhatodfény - Semisextil360/12 30 fokA tizenkettedfényben levő planéták azonos fokon, de egy jegy, azaz 30 fok távolságra vannak egymástól. A lassú, intenzív és tudatos fejlődés fényszöge, állandó jelleggel, lsaasn csiszolja az ember lelkét, nevelő "hatású" fényszög.modern, gyenge fényszög
tredecil
három-tizedfény
Három-tizedfény - Tredecil360/10*3108 fokA tredecilben levő planéták 108 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában "jól", vagy "rosszul" összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
Szeszkvikvadrát
másfél-negyedfény
Szeszkvikvadrát - Sesquiquadrat360/4*3135 fokA szeszkvikvadrátban levő planéták 135 fok távolságra vannak egymástól, "hatása" a kvadrátéhoz hasonló, "nehéz" fényszög.modern, gyenge fényszög
bikvintil
két-ötödfény
Bikvintil - Biquintil360/10*3144 fokA bikvintilben levő planéták 144 fok távolságra vannak egymástól.
A gyakorlati asztrológiában eddig nem szerepeltették, mivel nem jelöl effektív hatást valamilyen határozott irányban, mint a többi aspektus, és mert a működésbe léptetéséhez a személy szabad akarati impulzusa szükséges, hogy az e fényszöggel összekötött két planéta által jelölt princípiumokat valamilyen formában "jól", vagy "rosszul" összekapcsolja. E nélkül akár az egész élet folyamán is hatástalan marad.
modern, gyenge fényszög
kvinkunx
(ötjegyfény)
Ötjegyfény - Quincunx360/12*5150 fokA kvinkunxban levő planéták azonos fokon, de 5 jegy, azaz 150 fok távolságra vannak egymástól. Nehéz fényszög, hatása hasonló a szembenálláséhoz, csak éppen rejtett, nem nyilvánvaló. Más értelmezés szerint lehetőséget ad arra, hogy éljünk az elmulasztott lehetőségekkel és elvégezzük azt a feladatot, melyet eddig nem tettünk meg. Lehetőség, hogy ismét aktivizáljuk magunkat. A lassú, intenzív és tudatos fejlődés fényszöge, állandó jelleggel, lsaasn csiszolja az ember lelkét, nevelő "hatású" fényszög.modern, gyenge fényszög