Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
 A Lion            
 Keschitz György   
 Kozma Szilárd     
     Spir. mem.... 
      Szeptikek... 
      Abszolútum 2 
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Kozma Szilárd írásai


A szkeptikusok asztrológia-ellenes érveinek hitelességéről és a szkeptikus személyek spirituális meghatározódásának a sors- gyökeréről

A szkeptikusoknak a metafizikai (tradicionális) asztrológia tudományos tételeiként beállított és a középkori - újkori tanulatlan, jósolgató csepűrágóktól átvett és ma mindössze a szórakoztató magazinok által fenntartott, vagyis a középkori zsurnaliszta "asztro-babonáknak" a statisztikai vizsgálódással történő cáfolatai, amellett, hogy nevetségesen felszínesek, úgy néznek ki mintha a kvantummechanika eredményeinek a tudatában, az egyéb középkori "tudományos" babonáknak a múlt század közepéig fennmaradt "Életigazságait" cáfolná valaki pl. a Newtoni mechanika segítségével.

A napjegyek szerinti asztrológiai archetípusoknak a határtalan összetettségű személyi (pszichológiai, mentális, spirituális és kauzális) struktúra-rendszeréből erőszakosan kiemelt, és mindössze azonos napjegyek szerint kiválasztott személyek személyi tulajdonságaira szűkített előfordulási számarányát vizsgáló egyoldalú "tudományos méréseknek" semmi értelme és komolysága nincsen! Abból ugyanis, HOGY A NAP, vagy egy másik bolygó MELYIK KONSTELLÁCIÓBAN, és hogy milyen házban áll, önmagában még NEM KÖVETKEZIK AZ ÉGVILÁGON SEMMI!

És abból ugyanvalóst nem következik semmi, hogy hol áll az Aszcendens, mivel az Aszcendens konstellációja által jelezett tulajdonságok csak mint lehetőségek, mint más tulajdonságoknál könnyebben megszerezhető spirituális potencialitások léteznek bennünk, olyan formában, hogy amennyiben pl. nekem Oroszlán az Aszcendensem, az annak megfelelő pozitív tulajdonságokat - ha akarom - könnyebben meg tudom szerezni, mint más konstellációra jellemzőket mivel az egyetemes teremtés eredeti céljával és funkciójával (ősi logikájával) összhangban álló általános emberi sorsfeladatokról és az ennek megfelelő karmikus - spirituális determinációkról semmit nem tudnak, a magukat asztrológusnak nevező jósolgató szamár csepűrágók és tudományoskodó szélhámosok, tapasztalván, hogy a Napjegy nem mindig fedi az illető személy valós struktúráját és az annak megfelelő sors-determinációkat, neki fogtak az Aszcendensre is jósolgatni, hogy tudományosabbnak (hitelesebbnek) tűnjenek.

Sőt: elméleteket is állítottak fel, miszerint az arckarakter inkább az Aszcendens tipikus jegyeit tükrözi, holott mindössze arról van szó (és az elmélet, bocsánat: feltételezés csak ebben az esetben bizonyosodik be), hogy a felnőtt, tudatos személyiségünk pszichikus és mentális színezetét meghatározó Aszcendens jellegét meg szokták erősíteni az Aszcendenssel azonos konstellációban, illetve az I. házban álló bolygók. Amennyiben viszont az Aszcendens mellett és a vele azonos konstellációban nem álltak bolygók a születéskor, ez az arckarakterre vonatkozó elmélet (feltételezés!) egyáltalán nem igazolódik be.

Ellenben abból, hogy valakinek egy bizonyos konstellációban És házban (!) áll a Sárkányfarka, a Lilithje, a Napja És hogy ezek milyen fényszögeket alkotnak egymással, abból már igenis, lehet némi, általánosan érvényesülő, öntudatlan És önkéntelen (ezért többnyire rejtett, és csak szélsőséges helyzetekben a felszínre kerülő) hajlamokra és késztetésekre következtetni. De ez az első, karmikus "közös eredő" egyelőre és mindössze egy igen finom és igen halvány kiindulási szellemi háttér lehet ahhoz, hogy az összegeződése azzal többi a közös eredővel, amit részenként egy - egy bolygónak a ház és jegyhelyzetéből és többféle fényszögeltségéből olvasunk ki, valamint abból, hogyha az illető bolygó együtt áll más bolygóval - bolygókkal, És ha negatív, vagy pozitív fényszöget alkot a Lilith-tel És/vagy a Sárkányfarokkal. És csak ebből az összegeződésből - És még akkor is, csak úgy, hogy (csak akkor ha) a fényszögek egyértelműen negatívak, vagy pozitívak - olvasható ki bizonyos mértékben és némi határozottsággal egy - egy olyan tulajdonság, ami ezeket, az ellenőrzött azonosságokat tartalmazó, személyi horoszkópokkal rendelkező, több személy esetében érvényes.

Például, az annyit említett Mars effektus esetében, amelyben elképesztően nevetséges, hogy a fent leírt feltételekhez képest, a Marsnak mindössze bizonyos házakban elfoglalt - fényszög nélküli!!!? - pozíciójából akarnak egyesek sportolói képességekre következtetni! Ez nem is nevetséges, hanem egyenesen siralmas! Az Én Marsom például teljesen le van támadva a jósolgatók által a legkedvezőtlenebbnek számító helyen és jegyben: a III. házban és a Mérlegben, amiből, az idézett primitív logika szerint legalábbis, az következne, hogy sportolói szempontból két balkezesnek, két ballábasnak és balszerencsésnek születtem és, hogy ezen az Isten sem változtathat. Mindazonáltal egyáltalán nem ezért nem lehettem fiatal koromban jó sportoló (katonakoromban minden előzetes atlétikai ismeret és tapasztalat nélkül, az egész századot legyőztem gyorsfutásban), hanem azért mert az anyám, valahányszor valamelyik sportágban eredményeket kezdtem volna elérni, különböző okokra hivatkozva - a legtöbbször tanulásra- nem engedte, hogy sportoljak. Erre a sors-állapotra viszont, igenis kapunk asztrológiai sors-meghatározódási magyarázatot a támadott Marsom pozíciójából. És most tessék megfigyelni: mindezek ellenére, harmincegy éves koromban kezdtem Karatézni, miután előzőleg már tíz éven át rendszeresen, mondhatni fiatalos lendülettel, romboltam az egészségemet azzal, hogy a hetvenes években (A Román Kommunista Párt, illetve a Ceausescu-féle diktatúra erősödésének az éveiben felnőtté vált a romániai magyar költők "taoizmusa" szerinti életformát gyakoroltam: ti., hogy az egyik út számunkra az alkohol, a másik járhatatlan. Negyvennyolc éves koromban egy dannos, majd ötven egy éves koromban - a japán Murakami nagymester előtt letett, igen nehéz (testet, lelket és szellemet egyaránt igénybevevő) vizsga után, két dannos Karate mesterré váltam.)

Kérdés tehát, hogy hol és mikor végeztek a szkeptikusok a fenti igények szerinti összetett, a személyi horoszkópjukban minimum tíz (hét plusz három) azonos asztrológiai jellel rendelkező különböző személyeken, nagy számú kísérleteket? Ehhez legalább száz, ha nem is azonos időpontban, de két - három, legfenébb négy nap eltéréssel, de feltétlenül azonos órában született személynek (ha lehetne ezt: ikreknek!) kellene azonos időben És azonos körülmények között, az erősen szélsőséges és hirtelen előálló helyzetekben (hirtelen beálló szélsőséges körülmények között) tanúsított reakcióit megfigyelni. - s ez sem meghatározó mindig, hiszen ki tagadhatja le a különböző pszichológiai: nevelési, pedagógiai, szociológiai, szociálpszichológiai, politikai, vallási, gazdasági és más, a tudattalan lelki világunkat meghatározó tényezők érvényességét?

Égy igazi asztrológusnak, vagyis egy metafizikailag is komolyan képzett, jó szintetizáló képességgel rendelkező asztrológus ez utóbbiakat is mind számításba kel vegye és a több ezer éven át babbizonyosodott asztrológiai axiómákra (alap-igazságokra) alapozva, a közös eredőt meg kell tudja határozni. Ezáltal a hozzá forduló személyek horoszkópjából kiolvasható negatív programokat fel tudja oldani, amennyiben az asztrológiai feltárást igénylő személy hajlandó rá hallgatni És a tanácsait megfogadni. A fentiekből talán Érthető, hogy csak átmenő minősítéssel érettségizett és hétvégi egzotikusan misztikus beavatásokon, illetve hat hónapos tanfolyamok végén asztrológussá kinevezett személyek állítanak olyanokat, hogy a napjegyek összehasonlításából, vagy a személyi asztrogrammokból kiolvasható az, hogy egy házasság jól sülhet-e ki, vagy teszem azt, hogy a IV. házban álló Mars És Szaturnusz jó családapai vonásokkal ruházza-e fel a férfit, vagy a felesége kínzására és a gyermekei meggyilkolására hajlamosítja. A statisztikus szkeptikusok a spirituális lényeg mellett, olyan alapvetően fontos tényezőket hagynak figyelmen kívül, mint azt például, hogy a pozitív, vagy negatív fényszögek minőségéből, illetve azok érkezési irányából (ti., hogy melyik más bolygóval alkotódik a fényszög) lehet arra következtetni hogy a fenti estben pl. családi dúvaddá válik-e, kedvezőtlen neveltetés És más negatív (környezeti befolyás: pl. hárpia anyós, anyagi helyzet, negatív baráti kapcsolatok) körülmények hatására az illető, vagy éppenséggel akár hét gyermekes családot is összetartani képes, a békés erélyesség És igazságosság mintaképévé. Mindössze a legfontosabb asztrológiai elemek egyike szerinti vizsgálatot hagyták ki tehát az asztrológia lejáratása érdekében vizsgálódó szkeptikus kutatók. Hogy az asztrogrammok többi, ugyancsak fontos elemeinek a nagyvonalú kihagyásáról És e kihagyások által jellemzett munka pocsék minőségéről ne is beszéljünk.

Ahogy a tényleges értelemmel rendelkező tudósok ma végre elismerik, hogy sem a genetika, sem a fizika, sem a pszichológia, vagy az orvostan nem mindenható tudományok, úgy egy normális asztrológus sem állít ilyet a maga területéről. Azt viszont nyugodtan állíthatja, hogy a születési képletben található rengeteg elem összegeződéséből, tudományos egzaktsággal, személyi élettörténeti konkrétumok szintjén is ki lehet olvasni, nem csak bizonyos hajlamokat, hanem a nehéz sorshelyzetek és sors-állapotok, betegségek és balesetek rejtett (spirituális) okait, de mindezt a többi tudomány által közrebocsátott információk figyelembe vételével.

Egy igencsak józan fejű és a végletekig racionális hölgy (un. "kemény értelmiségi!"), aki, miután két, Magyarországról ajándékba kapott kommersz-horoszkópját elolvasva majdnem szkeptikussá vált, de mivel korábban a jógán keresztül belekóstolt valamelyest a spirituális gondolkozásba, engedett a kíváncsiságának és kipróbálta, hogy mire képes a beavatott tudományosság, illetve a metafizika szintjén gyakorolt asztrológia, a pozitív meglepetése után, elkészítette velem a Magyarországon élő nővére horoszkópját is. Ezt én elvállaltam, annak ellenére, hogy nem tudtuk a nővér születési óráját, de - egy, elsősorban a Sárkányfarok - Sárkányfej tengely logikáját és a Lilith általi Karmikus meghatározódásokat, valamint az életeseményeket (főként a betegségeket és a baleseteket) és az élettársak asztrológiai jellemzőit figyelembe vevő, általam felfedezett És több Éve gyakorolt (helyessége szempontjából bebizonyosodott) egyéni módszerrel - beállítottam az Aszcendenst. A megrendelő Erdélyi hölgy lelkes visszajelzése: bevallása szerint, a nővére horoszkópjában leírtak tökéletesen megfeleltek annak a képnek, ahogyan ő a nővérét ismerte, miközben az ő születési időpontjának a birtokában (ismeretében) elkészített saját horoszkópjában olvasott szövegrészeket, kevésbé érzete a magáénak az elején

És itt érhetjük tetten a szkeptikus statisztikus tudósoknak a nagy és alapvető baklövését!

Mivel felszínesek, és mindig konjunkturális (divatos!) ideálképekhez és erkölcsi normákhoz vannak igazítva az önismereti mércéink, sokkal jobb természetűnek, okosabbnak, igazságosabbnak stb., és kevesebb negatív vonásokkal rendelkező személyeknek képzeljük magunkat, mint ahogy az van a valóságban és hajlamosak vagyunk inkább csak a számunkra kedvezőbbnek tűnő, a belénk nevelt konjunkturális erkölcsi szűrőn átjutó információkat elfogadni mindaddig, amíg a bátorságunk megjön és az ismereteink is bővülnek ahhoz, hogy saját rejtett vonásainkkal - sorsunk mozgató rugóival - őszintén szembe merjünk nézni és azt is a sajátunknak: személyi tulajdonságunknak elfogadni, ami nagyon (és sokszor: nagyon - nagyon!) kedvezőtlen az épp divatos erkölcsi eszmerendszer szempontjából. Pedig az utóbbiak ismerete És elfogadása a legfontosabb annak érdekében, hogy többé ne legyünk a (rejtett: a kívülállók számára csak a személyi horoszkóp által felfedhető) negatív determinációink rabjai, azok által manipulált babúk, vagyis, hogy senki kívülálló (huncut, vagy csak egyszerűen ostoba asztrológus, vagy kártyavető, kávéjós, stb.) ne jósolhasson meg számunkra az égvilágon semmit sem!

Hogy ne legyünk a saját irracionális szorongásaink és nyílt, vagy rejtett vak ambícióink "ösztönös" előítéleteink és azokból következő szamárságaink - a horoszkópunk ismerete előtt még számunkra is rejtett (tudattalan és önkéntelen) És ezért a gondolkozásunkat, akaratunkat és cselekvéseinket a tudattalan lelki világunk sötét zugaiból manipuláló sóvárgásainknak - És nem utolsósorban a Jézus által életnyerésnek nevezett (a bűnbe esés, Hamvas Béla szerint: a létrontás) hétköznapi élet zűrzavaros logikája szerint működő racionális és szerfölött tudományos egyoldalúságunknak! - kiszolgáltatva.

Meg vallom őszintén, én sem fogadtam el egyből a horoszkópomnak azt a részét például, amit egyébként az egész addigi sors-történetem (És az anyám sorsa is!) igazolt: hogy a Rákban álló Sárkányfarkamból, valamint a négyes házamban álló négy darab, többnyire csak negatívan fényszögelt Skorpió-bolygókból és az ennek e képnek tökéletesen megfelelő, hét bolygó által támadott Holdamból kiolvasható személyi tulajdonságaim miatt (a családi élettől és a családapai szerepkörtől való irracionális és öntudatlan félelmeim miatt) családalapításra és családfenntartásra képtelen személynek születtem.

(Persze, hogy nem fogadtam el, hiszen egyértelmű volt számomra, hogy mindig mások: a nők voltak a hibásak. Hogy ők rontottak el mindig mindent ami jó. Hát nem?)

És nem fogadtam el azt sem, hogy az alamuszi gyávaság (kompromisszumot kereső: vagyis a korrupcióval kiegyező humanista magatartásommal) és az örült vakmerőség között ingadozó személy vagyok. És azt persze végképp nem, hogy születésemtől fogva, magas fokú pedofiliára való hajlammal rendelkezem, ami csak a megfelelő élethelyzetre (korrupt kifejezéssel: kényszerhelyzetre) vár, hogy kidugja ördögi fejét és a romlásba sodorjon (Rengeteg bolygó által támadott Lilith a Mérlegben).

Nem hogy nem fogadtam el ezeket hanem - esetleg egy a tettlegességig is elmenő szóbeli gorombáskodás és a másik munkáját lefitymáló durváskodás után, egyenesen vissza akartam adni a horoszkópot a készítőnek és persze, visszakérni a horoszkópom árát - csak ebből a megfontolásból nem téptem el, akkor jogosnak vélt felháborodásomban. Szerencsére csak egy hónap múlva találkoztam az asztrológussal, ami idő alatt a Baktay Ervin könyvében és más megbízható forrásokból is meggyőződtem, hogy az illető nem a hasából Írta, mindazt, amit Írt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy miközben mindez történt, a leírtakhoz kapcsolódó És tudattalanom mély zugaiba elrejtett És oda lebetonozott emlékeim feltörtek éjszakánként És mire a "gyalázatos állítások" megfogalmazójával találkoztam, nem volt mit tennem mást, mint gratulálni a pontos munkához. És ennek, ti., hogy idejében szembenézhettem pl. a pedofiliára való hajlamommal, lehetek ma rezzenéstelen szívű, bátor karate mester, boldog családfő és zavartalan tekintetű, felelősségteljes édesapja is a gyönyörű kislányaimnak.

Arra a sok rögeszmére, amiket, és ahogyan a szkeptikusok bizonygatnak és például minden velünk történő külső és belső eseményt végső soron a (szerintük a személyi karakterünket teljes mértékben meghatározó) génekre fognak, egy híres genetikusnak az értelmes-tudósi kinyilatkoztatását (ellenpéldáját) vélem a legjobb illusztrációnak, aki azt mondta, hogy az elképzelés, miszerint egy személy egészségi és más tulajdonságait - hajlamait pusztán a genetikai kódrendszere alapján meg lehet állapítani és a betegségeit - családi És társadalmi viszonyainak a minőségét - megjósolni, egyenértékű azzal, hogy egy hoki mérkőzés lefolyását és az eredményt a mechanika törvényeiből akarjuk levezetni És kikövetkeztetni. Nem ártana ezt az alapállást, amit az Értelmes tudós e példa elmondásával érzékeltetni akart, megfogadni, ahelyett, hogy a tudományosság álcája mögül az áltudomány - jelzővel bélyegezzenek meg egy olyan szellemtudományt, amelynek a jeleit és motívumait nem véletlenül találjuk meg mélyen bevésve minden nagy kultúra és vallás motívumrendszerében. Azt a szellemtudományt ráadásul, amelynek az a vonatkoztatási rendszere, ahonnan a következtetéseit levonja egy teljesen egzakt (vagyis fizikailag ellenőrizhető eredményekkel dolgozó) tudomány: az asztrológiából kifejlett asztronómia adja meg és ez azt jelenti, hogy ezek a következtetések nem lehetnek egyéni fantáziálások hanem objektíven és konkrétan is ellenőrizhető tények.

Az asztrológus számára óhatatlanul felmerül egy megkerülhetetlen kérdés: a szkeptikusok miért nem vesznek pozitív példát az általuk istenített Nobel díjas tudósoktól? Még mindig úgy képzelik, hogy az anyaginak látszó szubatomi világ szerkezetére vonatkozó objektív igazság akkor is kiderült volna, ha Heisembergék mindig azt kérdezték volna az fényhullámtól, hogy úgy-e részecske vagy és nem hullám? - Épp a kvantummechanika és az egyetemes komplementaritás elvének (törvényének) a felfedező tudósai mutattak rá arra, hogy intellektuális szegénységi (szűkkeblűségi) bizonyítvány és öncélú defetista magatartás az, ha mindig csak egyoldalúan akarjuk látni a világot És ennek megfelelően egyoldalúan is vizsgáljuk azt a valóságot amiben vagyunk.

Sokáig nem értettem, hogy miért nem tudják a szkeptikusok az asztrológiára is rávonatkoztatni a komplementaritás elvét, amit gondolom, hogy nagy szkepticizmusukban a kvantummechanika tudósaitól kénytelen-kelletlen, de végül mégiscsak elfogadtak. Ti. azt, hogy a fizikai fény annak függvényében viselkedik mikor részecskeként, mikor hullámként, hogy Épp minek akarjuk látni, melyik természete szerint akarjuk vizsgálni? Azt, hogy miért nem kérdeznek rá pozitívan az asztrológiára? Talán félnek attól, hogy akárcsak a fizikusok a fényhullám tanulmányozása közben, ne adj isten, a pozitív kérdéseikre is pozitív válaszokat kapnának? Egészen pontosan attól félnek, hogy az esetleges pozitív válaszoknak az ők számára bizonyára nagy lelki És mentális megrázkódtatásokkal járó elfogadása mellett, igen sok erőfeszítést igényelne a korábbi egyoldalú nézeteiknek a felülvizsgálata és kiigazítása? - Hogy a hosszú éveken át általuk félrevezetett híveikkel való szembenézés erkölcsi nehézségekről ne is beszéljünk...? Pedig nem kellene egyebet tenniük, mind például nyitott elmével - mindössze két irányba nyitott értelemmel! - leülni egy jól képzett És természettudományosan is megfelelően tájékozott asztrológus számítógépe elé egy fél órára beszélgetni, vagy elkészítetni a szintetikus horoszkópjukat. Mert, amint a kvantummechanika esetében is kiderült, az igazság megtapasztalása és megértése személyes és közvetlen, sőt: szubjektív(!) élményhez kötött. Az objektív Isten képzetét tanító vallások ugyanis épp úgy félrevezették az emberiséget, mint az objektív világról beszélő tudósok, akiknek lám, még mindig nem volt elég lelki bátorsága végiggondolni a szilárd anyagi világ nem-létezésére vonatkozó felfedezéseknek a távlati következményeit, illetve e felfedezésnek a világképünkre vonatkozó biológiai, erkölcsi, teológiai, pszichológiai visszahatásának a következtetéseit, vagyis azt, hogy az anyaginak látszó struktúrákat fizikai erőterek tartják ugyan egybe, de ezeket az erőterek is a fizikainál finomabb És ugyanakkor erősebb természet feletti erőterek tartják fenn És hozzák létre.

Jó darabig nem értettem tehát, hogy a szkeptikusok miért csak az asztrológiára vonatkozó negatív "kutatási" eredményeket ismertetik állandóan? Talán attól félnek, hogy valami olyasmi derülhetne ki a horoszkópjukból, amiről sejtik, hogy ott van bennük, ott van a lényük (személyiségük) legrejtettebb részeiben de aminek a nyílt kimondásától És tudomásul vételétől félnek és az asztrológiát "tudománytalanítva" próbálják a veszélyesnek képzelt tények hitelességét előre érvényteleníteni? Mert a rezonancia törvénye alapján, ha nagyon meg van gyűlve valakinek a baja valamivel, biztos, hogy az illető személyében jelentkezik az illető motívum, mint negatív És zavaró erő, ami felszínre szeretne kerülni És a világosságban megtisztulni.

Amikor azt kezdtem észlelni, hogy milyen nagy mértékben manipuláltak az emberek (a feltárási horoszkóppal nem rendelkező közvetlen ismerőseimtől elkezdve a Pápáig és a Nobel - díjas tudósokig elmenően) a Lilith és a Sárkányfarok pozíciója és fényszögei által jelzett mélytudattalan és irracionális meghatározódásaik (Karmájuk) által, rá jöttem a szkeptikusok elkeseredett ellenállásának az igazi az okára is. Arra, hogy azok a személyek, akik sűrűn írogatnak és idézgetnek az asztrológiát áltudományként megbélyegző, azt minden héten áltudománnyá kikiáltó (az asztrológia igazságait hitelteleníteni igyekvő) cikkeket és úgynevezett tanulmányokat, igazából tudat alatt nagyon félnek valamitől, ami az ő rejtett személyiségükkel kapcsolatos, és amiről, "misztikusan" szorongva sejtik, hogy a személyi horoszkópjuk leleplezhet. Általános gyakorló asztrológusi megfigyeléseim szerint, ezek az un. Ikrek, Szűz és Skorpió Karmával (Lilithel, és/vagy Sárkányfarokkal) rendelkező személyek, vagyis akiknek a horoszkópjában ez a motívum megjelenik valamilyen (esetleg rejtett) formában. Pl. a Lilith és/vagy a Sárkányfarok a III, a VI, vagy a VIII házban) de akad bőven eltérő eset is. (A korábbiakban fel hoztam már példaként a horoszkópomból kiolvasható, a pedofiliára való hajlamommal kapcsolatos tanulságos esetemet.)

Az ok tehát, amiért a szkeptikusok olyan nagy szorgalommal és önzetlen ügybuzgalommal munkálkodnak önkéntelenül az asztrológia tudománytalanítani és főképp hiteltelenítésén, azonos azzal, amiért én is lenéztem még tizenöt évvel ezelőtt mindazokat akik ilyen "primitív babonákban hisznek": Évekkel ezelőtt feltűnt számomra egy, a természettudományos szakirodalom népszerűsítésével foglakozó az asztrológiával évek óta háborúzó, egészen pontosan: az asztrológusokról, mint primitív szellemiséget képviselő, igen megbízhatatlan és alacsonyrendű perzónákról Értekező újságíró. E kimondottan a Hamvas Bélai "nagy szakállú tudomány" szellemiségét megtestesítő személynek ugyancsak feltűnt a egyoldalúan "bal oldali" - materialista gondolkozásmódja. Ez ahhoz a következtetéshez vezetett el, hogy az általa sűrűn idézett, magukat tudósoknak kiadó szkeptikus személyeknek a kimondottan tüneti gondolkozásmódjából eredő, "szabad szemmel" látható és érzékelhető felületessége, bizonyára az egyéni befolyásoltságukat, tudattalan szorongásaikat is tükrözi és ezért az asztrológia hiteltelenségét minden ekkora erőszakossággal, mondhatni: minden áron bebizonyítani akaró, szkeptikus tudományuk is TUDATOSAN, vagyis akarattal TÉVED.

Ennek a természettudományos képzettséggel rendelkező újságírónak például, aki ugyancsak nem véletlenül, hanem egyértelműen a rezonancia és a karma törvénye alapján szimpatizál olyan mélyen a szkeptikusokkal, történetesen ismertem a születési évét és évszakát, amiből könnyen ki tudtam következtetni a horoszkópja Sárkányfarkának És a Lilithjének a jegyeit. Előbbi a Bakban áll, utóbbi a Mérlegben. A Bak Sárkányfarok általában kauzális és spirituális (és persze lelki- asztrális) érzéketlenségre (inertia mysti) is utalhat, de persze, önmagában ennyiből még nem lehet és nem is szabad spirituális érzéketlenségre következtetni senkinél! De, ebben az esetben, abból már igenis lehet, hogy ez egyik leglassabban mozgó, un. föld-bolygó: a Szaturnusz (A helyes szellemi határérzékelési képesség bolygója), ami ráadásul a Bak uralkodó bolygója, abban az évben, éppenséggel végig meredeken szemben állt az otthonában: a Bakban álló Sárkányfarokkal a román kommunista rendszert tudományosan kiszolgáló szkeptikus újságírónk születésének az időszakában.

Bármikor is születhetett az illető egy nyolc hónapos időzónán belül, a Szaturnusz szemben állt a Bak Sárkányfarkával! Ez viszont már egyértelmű hamis szellemi (spirituális) felelősségérzetre utaló jel, és ezzel együtt, kauzális és spirituális információ befogadási képtelenségre, a spirituális információknak a merev elhárítására - elutasítására, illetve ennek a szöges ellenétére: a zavaros, dogmatikus és irracionális miszticizmusra, a fékeveszetten irracionális gondolkozásmódra való önkéntelen és öntudatlan késztetésekre utaló jel. Mivel az illető személy mindkét végletes viszonyulási mód lehetőségét magában hordja (Amiként magában hordta és hordja ezt a hamis és irracionális felelősségtudatot a második világháború végén született személyek egész nemzedéke, akik pl. Kelet Európában egészen fiatalon lettek a különböző nemzeti kommunista pártok tagjai, de azután sem léptek ki a párt soraiból és azután is szorgalmasan párt gyűlésekre és kongresszusokra jártak és jóváhagyólag emelgették a kezüket és piros pártkönyvecskéiket a magasba, a náluk idősebb un. hívő kommunista vezérek felszólítására, miután már rég kiábrándultak a kommunizmusból és ugyanennek a hipokrita politikusi nemzedéknek a tartja fenn máig a kínai kommunista rendszert.), egy "jól szituált" tudományos gondolkozási módot, illetve egy jó egzisztenciális biztonságot nyújtó tudat-állapotot annál is nehezebb meghaladni, hogy az illető személy átlagon felüli (pl. őt tudományos munkára is alkalmassá tevő) intelligenciával született a világra. És itt, ez állítás megértése érdekében egy kis helyes értelmezést szolgáló kitérést kell tennünk. Biológiai tulajdonságokra és ilyen jellegű meghatározottságokra (képességekre) utaló jelek nem szerepelnek a horoszkópokban, hanem olyan információkat tartalmazó jelek, hogy spirituális minőség szempontjából miképpen használja valaki a létező adottságait, Így pl. az adott mennyiségű (sok vagy kevés) fizikai erejét, vagy intelligenciáját. Ezért az pl. ha egy horoszkópban támadott a Mars, vagy a Merkúr, nem azt jelenti, hogy kevés az illetőnek a fizikai ereje (életenergiája), vagy az intelligenciája, hanem azt, hogy spirituális szempontból (figyelem: nem természettudományos, nem termelői-fogyasztói polgár-erkölcsi és nem vallásos szempontból!) negatívan használja az adott fizikai erejét, vagy az adott (a kevés 65 IQ-s, vagy az éppenséggel 180 IQ-s) intelligenciáját. A legjobb példa erre Adolf Hitler, aki "zseniálisan intelligens" (Merkúr) és tömegeket magával ragadóan szenvedélyes (Mars) személy volt. Ezért bármilyen nagy lett légyen is a példánk "tudományos újságíró" alanyának az IQ szintje, az, hogy ő az erős rációját mire és hogyan használja fel, annak a függvénye, hogy a Merkúrja És az Uránusza hol áll És milyen fényszögeket kap a horoszkópjában, amiről viszont semmit nem tudok. Azt viszont asztrológusként tudom, hogy ez az intelligencia, mindaddig, amíg az illető személy (bárki is legyen az) spirituálisan fel nem ébred és szellemileg meg nem változik (újjá nem születik), a Sárkányfarok és a Lilith által jelzett (Karmikus) meghatározódásoknak: negatív tulajdonságoknak van alárendelve, a tudata azok által befolyásolt (manipulált) és azokat szolgálja.

Egyelőre azt tudom tehát, hogy a természettudomány népszerűsítő cikkeket író szkeptikus újságírónak a pragmatikus intelligenciája egyelőre az egyoldalú Bak természetét, az általánosan többnyire a Bak jegyében született személyeknek a valóság rész-megismerésére rész-befogadására való hajlamát és az ilyen jellegű spirituális érzéketlenségét - az általuk megszokott (általában a tradicionális és az un. akadémikus) információknak az elhárítási, kiküszöbölési késztetéseit szolgálja, már csak azért is (és annál inkább!), mert az arányosság és a határ-érzékelési képesség, vagyis az elhatárolódás bolygója, Szaturnusz az érzelmi és érzéki információ befogadási készség: az érzékenység és az megtermékenyülési - befogadói képesség asztrológiai erőterében (konstellációjában): a Rákban áll.

A Mérlegben álló Lilithről személyes hitelességgel is beszámolhatok, mivel az Én horoszkópomban is ott áll. De nem csak az egyéni tapasztalataim, hanem rengeteg horoszkópnak a visszaigazolt értelmezésének a birtokában is nyugodtan állíthatom, hogy az illető személy a pedofiliára való hajlamai által okozott feszültségei mellett, hamis boldogságra És hamis (látszat szerinti: felszíni és művi) egyensúlyra törekszik öntudatlanul és önkéntelenül. De ebben az esetben történetesen arról is tudok, hogy az illető újságíró édesanyjával egy tragikusnak is mondható brutális cselekményt követtek el közvetlenül az Ő biológiai fogantatását megelőző időszakban, ami visszaigazolja azt is, hogy az ő Bak Sárkányfarkának megfelelően, a fogantatása előtt, az édesanyja - akár tudatosan, akár öntudatlanul - de rendkívüli módon igyekezett spirituális szempontból elzárkózni valami a közösséggel, társadalommal, néppel, népcsoporttal kapcsolatos eszmeiség, szokásrend mentalitás, erkölcs, stb. tudomásul vétele elől (- Negatív Bak szellemiség). Ugyanis a kauzális és spirituális sorsprogramunk akkor idézi be az életünkbe a tragédiákat, akkor részesülünk ilyen durva figyelmeztetésekbe (Pl. munka, vagy járműbaleset, rablótámadás, szexuális erőszak, stb.), amikor gondolatainkkal és viselkedésünkkel - mentalitásunkkal - huzamosan elbástyázzuk magunkat valami olyan információknak az életterünkbe és/vagy a tudatunkba, és a tudatunkon keresztül a lelkünkbe való behatolása elől és a befogadása elől, amely információkra (És amely mentalitás változtatásra) igen nagy szükségünk van a személyi spirituális fejlődésünk (saját sorsprogramunk feldolgozása) érdekében. Nem véletlen tehát, hogy egy ilyen jellegű karmával született ember akkor fogant, amikor az édesanyja egy igen brutális sors-figyelmeztetésben (vallásosan: isteni beavatkozásban) részesült. Az édesanyja, úgy látszik, minden korábbi sors-figyelmeztetések ellenére nem nagyon akart, vagy egyszerűen nem volt képes nézetet, vagy mentalitást változtatni valamely, a közösségi - társadalmi életre vonatkozó, vagy azzal valamilyen áttételes (analogikus) kapcsolatban álló kérdésben. Ahogy nem véletlen az sem, hogy az a társadalmi - közösségi létszférában(Bak) tevékenykedő személy, akinek az elzárkózás - elhatárolódás, valamint a brutális erőszakoskodás és a személyiség-tudat (önérzet) megsértésének motívumával kapcsolatban áll a kauzális múltja és gyökere, intellektuális képességeit (eszét) és az intézményesen (Bak) elismert és intézményesen anyagilag támogatott tudományok tekintélyét (Bak) és "kézzel fogható" eredményeit, vagyis ezek apparátusát, arra használja fel, hogy szellemi hadjáratokat folytasson a valóságnak olyan területeivel és olyan tudományokkal szemben, amelyek az ő kauzális és spirituális eredetével kapcsolatosan, számára kellemetlen információkkal (leleplezésekkel) szolgálhatnak. És még amúgy sem véletlen ez, az önkéntelen törekvés ha tudjuk azt, hogy az a tragikus aktus, amit a tudományos újságíró édesanyja az ő fogantatását megelőzően elszenvedett, annak a párkapcsolati - szerelmi boldogságról alkotott téves felfogásával, az élettársi kapcsolatokhoz való viszonyulásával és ilyen jellegű negatív (ellenséges), vagy zavaros érzelmeivel kapcsolatos (Mérleg És Lilith). - Az utóbbi állítás realitását, amint azt korábban már említettem, a saját horoszkópom eme jellegzetességének az én édesanyám és az anyai nagymamám "élettörténetében" (a "kézzel fogható" realitásban) való visszaigazolódásával is tanúsítatom.

Persze, a szkeptikusok egyetlen szócsövének a negatív karmikus meghatározódásai (spirituális információ befogadásának az elhárítása, plusz bűntudat miatti rejtőzködési késztetésekkel vegyülő szellemi felszínesség) még nem lehet bizonyíték a szkeptikusoknak a kauzális és spirituális (karmikus) meghatározódásaik általi asztrológia ellenes mentalitására, de kiindulópontként szolgálhat a bosszantóan egyoldalú és rögeszmésen cáfoló, tagadó szkeptikus magatartás igazi és rejtett okainak a feltérképezéséhez.