Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2023.SZEP.28.CSÜ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
 A Lion            
 Keschitz György   
 Kozma Szilárd     
     Spir. mem.... 
      Szeptikek... 
      Abszolútum 2 
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait Veled együtt jelenleg
2
látogató olvassa.


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2023

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Kozma Szilárd írásai


Kozma Szilárd - Spirituális memória

A hozzám asztrológusi tanácsadásért és szellemi sorsprogram feltárásért forduló felnőttek és azok gyermekei horoszkópjának a metafizikai értelmezése, valamint a természetesen - korház, orvos, szülésznő és bábasszony nélkül - született gyermekeink születési horoszkópja és az én horoszkópom között létező spirituális kapcsolatok természetének a tanulmányozása, de főként a feleségem (Emőke) és a gyermekeink között létező, láthatatlan szellemi kapcsolatok minőségének a horoszkópok segítségével történő megfigyelése közben jutottam el a generációk közti, a generációkon átívelő spirituális memória létezésének a felfedezéséhez. Ez, a generációkon átnyúló - nem tudatos, tehát nem történeti-kulturális: nem írott krónikák és emlékek és nem szájhagyomány útján terjedő! - spirituális memória felfedezése azért fontos, mert a hatáskörébe tartozik az egész evolúció és az egész életünk és sorsunk. Így az egyéni tulajdonságaink, az egészségünk és a képességeink is. A genomika által kutatott és feltárt fiziológiai - genetikai örökségünk (az un. géntérkép) ugyanis mindössze csak leképezi, megtestesíti ezt, a spirituális memória útján az utódokra háruló szellemi örökséget.

A szellemi sors-programok megszakadnak a fiú utóddokkal, mert az apa nem adhatja át ezeket a finom, spirituális programokat a gyermekeinek, mivel a spirituális memória csak a női - anyai ágon működik egyértelmű határozottsággal. Ennek a metafizikai magyarázata nagyon egyszerű: nem a férfiben fogan meg a magzat és nem ő érleli ki a magzatot kilenc hónapig a testében (és ezáltal a lelkében és szellemében), nem ő befolyásolja folyamatosan annak a finom struktúráit, rá gondolva és vele együtt érezve, intenzíven róla képzelegve még álmában is. És ugyanakkor az anyát is épp így vonta köré spirituális fluidumával: álmaival, képzelgéseivel, reményeivel, valamint félelmeivel, és szorongásaival, így befolyásolta akarva - akaratlanul magzat korában spirituálisan, szellemileg és lelkileg az ő édesanyja, így oltotta be a valamikori magzat szellemét az ő anyai idea-világával, annak finom természetével és tulajdonságaival az anyja, vagyis a magzatnak a nagyanyja, mint a jelen magzatot a jelenben anyává váló valamikori lány magzat. De amennyiben csupán a biológiai tényeket is vesszük alapul, kiderül, hogy az anyaméhben fejlődő lány-utódokban a női petesejtek már az magzati lét első hónapjaiban kialakulnak a fejlődő magzat petefészkében és a lány babák már kész petesejt állománnyal születnek a világra úgy, hogy a születésük után több petesejtjük nem is jön létre, hanem ezekből inkább több elhal miközben a gyermek felnőtté válik.

Vagyis, amennyiben az anyaméhben fejlődő, életre készülődő lány-magzatnak a jövendő utódaira gondolunk, kiderül, hogy ezeknek a jövendő utódoknak az életadó petesejt-csiráihoz még az anyai nagymama szervezete szállítja és szolgálja a kialakuláshoz - fejlődéséhez szükséges alapsejteket és a sejtfejlődéshez szükséges anyagot - ami természetesen át van itatódva az anya és a nagyanya sajátos spirituális struktúrájával. Magyarán: az a női petesejt-csira, amely az én biológiai lényem alapját képezi, már a nagymamámban magzatként érlelődő édesanyám petefészkében alakult ki és vívta meg a harcát a fennmaradásáért a többi, elhalásra ítélt petesejt-csirával szemben, amikor még talán a fiatal nagyanyámnak eszébe sem jutott, hogy neki valamikor unokái is lesznek. És így tovább: az én jövendő unokáim biológiai lét-alapját képező petesejt-csirák, öt és másfél évvel ezelőtt, már magzat korukban alakultak ki a most járni tanuló (Etelka), és az önállóan szaladgáló, számolni tanuló (Medárda) gyermekeink magzatkori petefészkében! Természetes tehát, hogy ezek az unokák inkább az Emőke anyai ági szellemisége által lesznek átszőve, az ő anyai ági vonalán örökölt spirituális programoknak lesznek a megtestesülései és hordozói, mint az általam örökölteknek, vagy a jövendő vejeim által örökölt spirituális fejlődési élet-programoknak. Hiszen a férfiak nyüzsgő, petesejt-termékenyítő hím ivarsejtjei állandóan, minden mag- kilövellés után újratermelődve teljesen kicserélődnek. Vagyis ha nem is a pillanatnyi, de mindenképp csak az időszaki lelki és spirituális állapotaink által és jóval kevesebb hatást gyakorló személyes szellemi erővel lehetnek meghatározódva (programozva), a férfi ivarsejtek mint a nők petesejtjei. Sőt! A biológia már azt is kiderítette, hogy az X rendszerű kromoszómák túlsúlya (nagyobb száma és nagyobb ereje) miatt, inkább nőn nemű embriónak, mint androgyn lénynek indultunk mindannyian az anyánk méhfalán történő megkapaszkodás után, attól függetlenül, hogy az anyánk petesejtje X, vagy Y kromoszómát tartalmazó apai ivarsejtet fogadott be magába, egyelőre még a misztikusok által is megfejtetlen isteni logika szerint, és csak nyolc hetes korunkban dől el, hogy a hím ivarszerveink fejlődnek-e tovább a női ivarszerv csiráink elsorvadásának az árán, vagy a női ivarszervek fejlődnek tovább? Genetikailag (a spirituális magyarázatot most elhalasztom, de valamikor majd ezt is ismertetem) ezért lehetséges, hogy olyan Y kromoszómával rendelkező nők is szülessenek, akik nemi hovatartozásuk szerint ugyan teljes lényükben nők, de mivel petefészkük és méhük nincs, magzatfoganásra és gyermekszülésre képtelenek.

Persze, az is tagadhatatlan, hogy az apa is át tud adni szellemi programokat a (jó, vagy rossz, illetve következetes, vagy zavaros) neveléssel, a (pozitív, vagy negatív) egyéni példával, az általa bevezetett, vagy a szüleitől átvett, hasonló családi szokásokkal, de ezek a (a személyi horoszkópokban meg sem jelenő!) nevelés és tanítás útján keletkező pszichikai és mentális szokások (programok) nem annyira mélyek, nem annyira rejtettek és nem annyira nehezen feloldhatóak (kicserélhetőek) mint amennyire mélyen rejtettek és meghatározóak az egyén kauzális struktúráiba rejtett, anyai ági szellemi örökségek.

Mindez a metafizika által ismert tíz egyetemes törvény alapján és az asztrológia által használt tíz ősprincípiumnak (princípium: teremtési ősminta és teremtő őserő egyben) az egyetemes törvények szerinti megnyilvánulása szerint történik. Ezeknek a természetfeletti, de a természetben is megnyilvánuló törvényeknek, princípiumoknak és létfolyamatoknak, valamint azoknak a hétköznapi eletünkben: a gondolkozásunkban és az érzelmeinkben, illetve a sorsunkban és az egészségünkben történő gyakorlati kifejeződéseinek a lényegi és részletes leírását tartalmazza a 2003-ban megjelent Utódok szülők és szeretők az asztrológia tükrében c. könyvem.

Kozma Szilárd, asztrológus