Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
 A Lion            
 Keschitz György   
   Név- és szám... 
  AsztroBolondVicc 
   Lét és logika.. 
 Arany és boldo... 
 Az igazság ket... 
 Kozma Szilárd     
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Asztrológiai cikkek

Keschitz György cikkei


Keschitz György
Egy kicsit másképp a név- és számmisztikáról

Bevezetés

Köszöntöm a tisztelt olvasót!

Sok könyvet írtak már a számmisztikáról, kombinálva ezt a nevekkel és az asztrológiával. Most elsősorban azokról a tapasztalataimról szeretnék beszélni, amelyeket máshol nem olvastam. Nem kívántam átfogó művet írni atémáról, inkább csak kiegészítő jegyzetnek szántam.

A saját nevemről azért írok, mert kitűnő példát adhat arra, hogy a név összefügghet az életsorssal. Persze nem állítom, hogy ezek az összefüggések tudományosak, hanem sokkal inkább azt, hogy misztikusak.

Aztán szó lesz arról, hogy a neveknek számrezgésük van, és megnézzük a horoszkópba való beillesztésüket. Ez már félig-meddig az én saját módszerem, de nincs túl sok tapasztalatom róla.

Végül egyszerű példákon keresztül kívánom megvilágítani a mondanivalómat.

Remélem, hogy e néhány oldal hasznos új információkat ad majd az olvasójának.

Egy érdekes példa:
a saját nevem értelmezése

Elöljáróban annyit, hogy 1966.08.27-én Budapesten születtem 14:45-kor (GMT 13:45).

A KESCHITZ név fonetikusan "kesic", vagy újabban, ami többször előfordult már, "kescéháítézé", és lehet, hogy részemről ez az utóbbi kiejtés lenne a helyes. Ennek a magyarázatát hamarosan látni fogjuk.

A név németesnek tűnik az SCH és a TZ karakterek miatt, de ezen a nyelven semmilyen jelentése sincs. Valószínűleg a "Geschütz" szóból származik, annál is inkább, mivel néhány generációval előttem tényleg G-vel kezdődött ez a családnév, de elírták K-ra.

(A "Geschütz" jelentése egyébként a szótár szerint löveg vagy (nagy)ágyú.) Én azonban teljesen más értelmezést adok a saját nevemnek. Egy meglehetősen egyedi névről van szó, úgy tudom, hogy rajtam kívül már csak az apámnak van ilyen neve, és mivel nincs gyermekem, ez a név minden bizonnyal ki is fog halni. Elemezzük csak, milyen szavak, karaktersorozatok vagy jelek vannak a KESCHITZ névben? (A betűk keveredése megengedett és az ékezeteket nem vesszük figyelembe.)

1. KES (=kés)

Így kezdődött az életem, mivel egy éves koromban "beleszaladtam" a késbe, merthogy egy fejlődési rendellenesség miatt megműtöttek a szívemmel.

Ennek az eseménynek természetesen megvannak az asztrológiai jelei is: legfeltűnőbb a Mars az Oroszlánban 1 fokon, együttáll a 8. házas Jupiterrel, oppozícióban a Holddal, amely a 8. ház ura. A Mars továbbá a 8. napház ura, bennáll a 12. napházban és a 12. horizontház ura. Ezen kívül pedig érdemes még megnézni, hogy a Hold-Jupiter oppozíció, a Merkúr-Neptun kvadrát, az Uránusz-Plútó konjunkció, az Uránusz-Neptunusz szextil mind-mind 1 fokos különbségűek.

2. HIT

Az első szerelem a gimnáziumi éveimből ahhoz a hölgyhöz kapcsolódik, akinek a vezetékneve H-val kezdődött, I-vel végződött, a keresztneve első betűje pedig T volt. Az egyetlen igazi munkahelyemet pedig HITELAP-nak hívták, amelyről aztán észrevettem, hogy nagyon sok betűt tartalmazott az említett hölgy nevéből. Sokáig nagyon hittem ebben a szerelemben, amely aztán csalódással végződött.

A hit, mint az élet mozgatója vagy mint a szellem működésének a meghatározó alapja.

Ehhez kapcsolódik még a Nyilas aszcendensem, amely jegynek az alapvető kulcsszava a hit, és ez a típus jellemzően érdeklődik a vallás és filozófia felé.

3. CHI

Ez egy nagyon érdekes szó. Csínek vagy kínek ejtik, és az univerzális energiát jelenti, amely állítólag a világot mozgatja. Szokták még szeretetenergiának, isteni energiának vagy életenergiának is nevezni. Keleti emberek szeretik felvenni a nevükbe, gondolom azért, mert azt hiszik, hogy támogatja az életüket, a sorsuk alakulását. Kína (=China) neve is ezzel a karaktersorozattal kezdődik.

Én is határozottan azt érzem, hogy nagy előnyt jelent, hogy a CHI benne van a nevemben.

(Megjegyezném, hogy a német ICH (=én) ennek a CHI-nek az ellentéte, hiszen amíg a CHI a szeretet és az önzetlenség felé mutat, addig az ICH magát az egót és az önzést jelenti. A CHI és az ICH a keleti és a nyugati szemlélet szimbolikája. Ha pedig az I-t nem írom sehova, akkor megkapom azt a CH-t, amely Svájc jele, amely mindig is semleges volt és megtartotta függetlenségét.)

4. ESC (, SEC)

Az ESC a számítógépnek az egyik fontos billentyűje (és karaktere). A számítógépes érdeklődésemre, végzettségemre és hivatásomra utal. Érdekesség, hogy az ESC az ASCII kódtáblázat 27. karaktere, továbbá az angol ABC szerinti kódolása is 27 (E=5 + S=19 + C=3 --> = 27), ami a születésnapomat adja.

(Úgy gondolom, a SEC szó nem annyira jellemző, de mégis talán mint a másodperc angol rövidítése, az idő egyik mértékegysége összekapcsolható a Szaturnusszal. (Lásd a 6. pontot))

5. ESCH (--> angol CHESS = sakk)

Gyerekkorom óta sakkozom versenyszerűen. Ide tartozik, hogy a magyar azonosítóm (KOMIR) 827, ami nem más, mint a születési dátumom, a nemzetközi (FIDE) pedig 702072, ami pedig a 27-es keveredése.

6. TZ

Ez így látszólag semmit nem jelent, de az aláírásomban úgy jelenik meg, mint a Szaturnusz asztrológiai jele. Ez mutatja nemcsak a téma felé való érdeklődésemet, hanem a szaturnuszi tulajdonságaimat is, és a Szaturnusz kiemelt jelentőségét a horoszkópomban (és az életemben).

7. ITZ (--> TIZ = tíz)

Amíg a szüleimnél laktam, 10-es volt a szemközti ház, most pedig szintén a 10-est látom szemben az ablakommal óriási számokkal kiírva.

Mutatja ez a számok felé való érdeklődésemet, csakúgy mint a Szaturnusz, amely többek között a számokat is szimbolizálja. A tízes egyébként is különleges szerepet kap, mivel mindenki ebben a számrendszerben gondolkodik.

8. SCHIZ (--> angol SCHIZophrenia = szkizofrénia)

35 éves koromban derült ki, hogy szkizofrén beteg vagyok. A nevemből kiolvasható, hogy ez a betegség betervezett volt. A természettudomány ugyanezt állítja, hiszen a szkizofréniát génhibáknak tulajdonítják, ami azt jelenti, hogy születéskor már meghatározott.

 

Kirakható még a HET (=hét, ami asztrológiai szám), bár ez már erőltetettnek tűnik, mivel a betűk távolabb állnak egymástól. Tehát a nyolc betűs névből nagyjából nyolcféle jelet lehet megfigyelni.

 

Az apám esetében szerintem nincsenek meg a fenti rejtélyes összefüggések, ő nem sakkozott, nem érdekelte a számítógép, sem az asztrológia, és nem is volt szkizofrén, bár elképzelhető, hogy a kés,chi,hit,tíz szavak neki is jelentenek valamit. De inkább azt gondolom, hogy nem jellemzőek rá.

Ebből is látható, hogy a jelekkel vigyázni kell, nem mindegyik utal valóságos dolgokra, de ha az ember behunyja a szemét, az is helytelen, mivel esetleg nem veszi észre az élet segítő üzeneteit.

 

Ezek után a kedves olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a KESCHITZ név németes vagy talán inkább egy kis nemzetközi (=angol) beütéssel magyar? Úgy tűnik, kissé szkizofrén a dolog. Az apámé mintha németes és értelmetlen lenne, az enyémről viszont határozottan azt állítom, hogy egy teljesen értelmes és logikus magyar-angol név, amely abszolút rólam szól, és teljes összhangban van azzal, hogy jelenleg az Európai Unióban élünk. Ebbe a névbe bele vannak kódolva az életemmel kapcsolatos információk. Hogy ez hogyan lehetséges, arról nem kívánok teóriákat gyártani. Talán csak annyit, hogy ez már a szellem működése az anyag felett. Filozófiai kérdés lehet, hogy ezt magamnak, Istennek vagy egyéb szellemi erőknek tulajdonítom.

Mi most azonban továbblépünk, és hamarosan megismerhetjük a nevek és számok elemzésének a szokásostól eltérő másfajta módszerét.

A nevek számrezgése

A névnek nemcsak jelentése lehet, hanem számrezgése is.

Ehhez mi a 26 betűs angol ABC-t fogjuk használni, mivel ez tekinthető nemzetközinek, általánosan elfogadottnak és univerzálisnak. Itt az A az 1-es, B a 2-es, C a 3-as stb. és végül a Z a 26-os.

A név rezgését a betűk értékének összege adja. (Foglalkozhatunk még a többször előforduló vagy a kezdőbetűkkel is külön-külön.)

Negatív példaképpen vegyük ADOLF HITLER-t. H=8 + I=9 + T=20 + L=12 + E=5 + R=18 az összesen 72. Vigyázzunk, hogy a betűket teljes értékükkel számoljuk, és ne egyszerűsítsük 1-jegyűre. Az ADOLF pedig hasonlóképpen számolva 38. A két név együtt pedig 72+38=110.

Azt fogjuk megnézni, hogy ezeknek a számoknak milyen a szülött horoszkópjába való beilleszkedése, ami tulajdonképpen azt mondja meg, hogy milyen az illetőnek ezekhez a számokhoz való viszonya. Ehhez az 1 fok = 1 év "tili-toli" primer direkciót fogjuk használni, azaz a bolygókat jobbra-balra eltologatjuk az adott fokkal, és megnézzük, hogy milyen bolygók kerülnek pontos fényszögbe. Tehát ugyanúgy csináljuk, mintha az adott évre prognosztizálnánk. Ezen kívül figyelembe vesszük még a bolygók aktiválódását is. Megjegyezném, hogy a tapasztalataim szerint a fokszámot nemcsak előre-, hanem hátrafelé is figyelembe kell venni: pl. ha egy bolygó 17 fokon áll, akkor ez nemcsak a 17,47,77 stb. éveket (=számokat) jelentheti, hanem a 30-17=13 -at és a 43,73 stb. számokat is. ( 30 fokokat tetszőlegesen hozzáadhatunk a számhoz.)

Érdemes egy olyan táblázatot csinálni, ahol a bolygók közötti ekliptikai távolságok 30 fokos maradéka szerepel -15 és +15 fok között. (Ekkor a 72-nek a 12, a 38-nak a 8, a 110-nek a 20 helyett a 30-20=10 fok felel meg, és nekünk elegendő csak ezeket a számokat megkeresni. Az előjelek tulajdonképpen az irányt mutatják, amely felé pontos lesz a fényszög.) Általában a születési időpontok kissé bizonytalanok -- Hitler esetében is --, ezért az AC, MC és elsősorban a Hold, mint gyorsan mozgó égitest értékelését óvatosan kezeljük.

Nézzük!

1. HITLER = 72

Merkúr 180° Szaturnusz; (Merkúr 180° Jupiter); (Szaturnusz 0° Neptun); (Neptun 150° Uránusz); Plútó 90° Vénusz,Mars.

Azokat a fényszögeket teszem zárójelbe, amelyek fél fokon túl, de még 0.8°-on belül vannak.

2. ADOLF = 38

Jupiter; (Nap 150° Jupiter); Vénusz,Mars 90° Jupiter; (Neptun 180° Jupiter); (Szaturnusz 30° Plútó).

3. HITLER ADOLF = 110

Vénusz,Mars 120° Hold; (Mars 90° Merkúr).

A zömében diszharmonikus direkciók jelzik azokat a negatív szellemi erőket, amelyek Hitler életét irányították, és végső soron a bukásához vezettek. Sokat adott neki a Jupiter, de ő rossz irányba haladt, ami kiolvasható a Hold,Jupiter kétes és a Szaturnusz kedvezőtlen helyzetéből.

További példák

A következő személy legyen Latinovits Zoltán.

1. LATINOVITS = 141

Nap,Vénusz 180° Mars; Szaturnusz 60° és 90° Hold,Merkúr;

2. ZOLTAN = 88

Szaturnusz 180° Uránusz; Merkúr 90° Neptun; Uránusz 60° Vénusz,(Nap); Hold 60° Neptun;

3. LATINOVITS ZOLTAN = 229

Uránusz; (Jupiter); Uránusz 90° és 120° Merkúr,Hold; Mars 180° Neptun; Szaturnusz 0° Neptun; (Vénusz 120° Neptun);

Sok helyen láthatjuk a Szaturnuszt, Uránuszt, Neptunt és Marsot, ráadásul rossz fényszögekkel. Mindhárom névkombináció összességében nézve rendkívül kedvezőtlen. 09.09-es születésről van szó, és két I=9-es betű a vezetéknévben. Ez a 141-es számhoz hasonló direkciókat ad.

 

Most pedig nézzük meg József Attilát!

1. JOZSEF = 81

Nap; Nap 30° Szaturnusz; Vénusz 30° Neptun; (Mars 120° Uránusz); (Vénusz 150° Uránusz).

2. ATTILA = 63

Nap 150° Mars; Merkúr 60° Uránusz; (Hold 120° Uránusz); (Jupiter 60° Uránusz); (Hold 60° Neptun).

3. JOZSEF ATTILA = 144

Neptun; (Mars); Hold 90° Vénusz; Vénusz 150° Jupiter; Szaturnusz 90° Neptun; Vénusz 180° Plútó.

Rossz jelnek tekinthető, hogy a Nap találkozik a Marssal és a Szaturnusszal is -- ráadásul azok kvadrátban állnak --, és a leginkább használt neve (József Attila) a Neptunon és a Marson rezeg, de sok direkció szintén baljós. A harmonikus Uránusz fényszögek viszont a zsenire utalnak.

 

Befejezésül vizsgáljuk meg John Fitzgerald Kennedy képletét!

1. KENNEDY = 78 , (FITZGERALD = 108)

Mars; (Nap 60° Merkúr); Merkúr 150° és 120° Neptun,(Plútó).

Itt a 8. házas exil Mars rezonanciája a baj.

2. JOHN = 47

Hold; Vénusz; Nap 30° Merkúr; Merkúr 90° Plútó; Plútó 120° és 30° (Hold),Vénusz.

A Hold és a Vénusz egzakt kvadrátban állnak egymással, a Merkúr-Vénusz recepció és a fényszögek miatt megint a Mars és a diszharmonikus Jupiter-Uránusz kvadrát is bekapcsolódik. A 47-es a halálnak az évét is jelzi. A sok helyen szereplő Merkúr helyzete sajnos a Mars és a kvadrátok által sértettnek mondható.

3. KENNEDY JOHN FITZGERALD = 233

(Nap); Jupiter; (Uránusz); (Vénusz 150° Jupiter); Merkúr 60° Szaturnusz; Vénusz 120° Uránusz; Hold 30° Uránusz.

A Jupiter-Uránusz pontos kvadrát rezgését hívja meg.

4. KENNEDY JOHN = 125 és JOHN FITZGERALD = 155 , valamint a sok E(=5) betű

A Marsnak a Jupiter-Uránusz kvadráttól, a Napnak a Neptun-Plútótól és a Neptunnak a Szaturnusztól való távolsága, tehát az 5-ös szám rossz rezgéseket mutat.

Végül megemlíteném, hogy a K, mint a Kennedy név kezdőbetűje hangsúlyos. Ez a 11-es számot jelenti, amely megint a Marsot mutatja, valamint még a Nap-Mars, Nap-Szaturnusz, (Hold-Szaturnusz) és (Vénusz-Szaturnusz) rezonanciákat. Azaz a Kennedy név láthatóan diszharmonikus a viselőjének.

 

2009.11.01.