Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2020.FEB.24.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
 A Lion            
 Keschitz György   
   Név- és szám... 
  AsztroBolondVicc 
   Lét és logika.. 
 Arany és boldo... 
 Az igazság ket... 
 Kozma Szilárd     
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 [ FÓRUM ] 

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)

Szavazz rám @ Asztromokus horoszkóp
Beléptem:
2003.NOV.22.SZO.
00:18:CET
Budapest.HU

MEGAPORT szavazó
Katt az OK-ra! ;-)
adott pontszám:

LinkStore©
ERROR : Indítva:
2007.MÁJ.15.KE.
12:26 CEST
Budapest.HU
(19E04, 47N30)


A
Kemit en Pet csillagtudomány
Google-helyezése:
Google PRt - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com(C) Kemit en Pet (R) 2002-2020

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Asztrológiai cikkek

Keschitz György cikkei


Keschitz György
Egy kicsit másképp a név- és számmisztikáról

Bevezetés

Köszöntöm a tisztelt olvasót!

Sok könyvet írtak már a számmisztikáról, kombinálva ezt a nevekkel és az asztrológiával. Most elsősorban azokról a tapasztalataimról szeretnék beszélni, amelyeket máshol nem olvastam. Nem kívántam átfogó művet írni atémáról, inkább csak kiegészítő jegyzetnek szántam.

A saját nevemről azért írok, mert kitűnő példát adhat arra, hogy a név összefügghet az életsorssal. Persze nem állítom, hogy ezek az összefüggések tudományosak, hanem sokkal inkább azt, hogy misztikusak.

Aztán szó lesz arról, hogy a neveknek számrezgésük van, és megnézzük a horoszkópba való beillesztésüket. Ez már félig-meddig az én saját módszerem, de nincs túl sok tapasztalatom róla.

Végül egyszerű példákon keresztül kívánom megvilágítani a mondanivalómat.

Remélem, hogy e néhány oldal hasznos új információkat ad majd az olvasójának.

Egy érdekes példa:
a saját nevem értelmezése

Elöljáróban annyit, hogy 1966.08.27-én Budapesten születtem 14:45-kor (GMT 13:45).

A KESCHITZ név fonetikusan "kesic", vagy újabban, ami többször előfordult már, "kescéháítézé", és lehet, hogy részemről ez az utóbbi kiejtés lenne a helyes. Ennek a magyarázatát hamarosan látni fogjuk.

A név németesnek tűnik az SCH és a TZ karakterek miatt, de ezen a nyelven semmilyen jelentése sincs. Valószínűleg a "Geschütz" szóból származik, annál is inkább, mivel néhány generációval előttem tényleg G-vel kezdődött ez a családnév, de elírták K-ra.

(A "Geschütz" jelentése egyébként a szótár szerint löveg vagy (nagy)ágyú.) Én azonban teljesen más értelmezést adok a saját nevemnek. Egy meglehetősen egyedi névről van szó, úgy tudom, hogy rajtam kívül már csak az apámnak van ilyen neve, és mivel nincs gyermekem, ez a név minden bizonnyal ki is fog halni. Elemezzük csak, milyen szavak, karaktersorozatok vagy jelek vannak a KESCHITZ névben? (A betűk keveredése megengedett és az ékezeteket nem vesszük figyelembe.)

1. KES (=kés)

Így kezdődött az életem, mivel egy éves koromban "beleszaladtam" a késbe, merthogy egy fejlődési rendellenesség miatt megműtöttek a szívemmel.

Ennek az eseménynek természetesen megvannak az asztrológiai jelei is: legfeltűnőbb a Mars az Oroszlánban 1 fokon, együttáll a 8. házas Jupiterrel, oppozícióban a Holddal, amely a 8. ház ura. A Mars továbbá a 8. napház ura, bennáll a 12. napházban és a 12. horizontház ura. Ezen kívül pedig érdemes még megnézni, hogy a Hold-Jupiter oppozíció, a Merkúr-Neptun kvadrát, az Uránusz-Plútó konjunkció, az Uránusz-Neptunusz szextil mind-mind 1 fokos különbségűek.

2. HIT

Az első szerelem a gimnáziumi éveimből ahhoz a hölgyhöz kapcsolódik, akinek a vezetékneve H-val kezdődött, I-vel végződött, a keresztneve első betűje pedig T volt. Az egyetlen igazi munkahelyemet pedig HITELAP-nak hívták, amelyről aztán észrevettem, hogy nagyon sok betűt tartalmazott az említett hölgy nevéből. Sokáig nagyon hittem ebben a szerelemben, amely aztán csalódással végződött.

A hit, mint az élet mozgatója vagy mint a szellem működésének a meghatározó alapja.

Ehhez kapcsolódik még a Nyilas aszcendensem, amely jegynek az alapvető kulcsszava a hit, és ez a típus jellemzően érdeklődik a vallás és filozófia felé.

3. CHI

Ez egy nagyon érdekes szó. Csínek vagy kínek ejtik, és az univerzális energiát jelenti, amely állítólag a világot mozgatja. Szokták még szeretetenergiának, isteni energiának vagy életenergiának is nevezni. Keleti emberek szeretik felvenni a nevükbe, gondolom azért, mert azt hiszik, hogy támogatja az életüket, a sorsuk alakulását. Kína (=China) neve is ezzel a karaktersorozattal kezdődik.

Én is határozottan azt érzem, hogy nagy előnyt jelent, hogy a CHI benne van a nevemben.

(Megjegyezném, hogy a német ICH (=én) ennek a CHI-nek az ellentéte, hiszen amíg a CHI a szeretet és az önzetlenség felé mutat, addig az ICH magát az egót és az önzést jelenti. A CHI és az ICH a keleti és a nyugati szemlélet szimbolikája. Ha pedig az I-t nem írom sehova, akkor megkapom azt a CH-t, amely Svájc jele, amely mindig is semleges volt és megtartotta függetlenségét.)

4. ESC (, SEC)

Az ESC a számítógépnek az egyik fontos billentyűje (és karaktere). A számítógépes érdeklődésemre, végzettségemre és hivatásomra utal. Érdekesség, hogy az ESC az ASCII kódtáblázat 27. karaktere, továbbá az angol ABC szerinti kódolása is 27 (E=5 + S=19 + C=3 --> = 27), ami a születésnapomat adja.

(Úgy gondolom, a SEC szó nem annyira jellemző, de mégis talán mint a másodperc angol rövidítése, az idő egyik mértékegysége összekapcsolható a Szaturnusszal. (Lásd a 6. pontot))

5. ESCH (--> angol CHESS = sakk)

Gyerekkorom óta sakkozom versenyszerűen. Ide tartozik, hogy a magyar azonosítóm (KOMIR) 827, ami nem más, mint a születési dátumom, a nemzetközi (FIDE) pedig 702072, ami pedig a 27-es keveredése.

6. TZ

Ez így látszólag semmit nem jelent, de az aláírásomban úgy jelenik meg, mint a Szaturnusz asztrológiai jele. Ez mutatja nemcsak a téma felé való érdeklődésemet, hanem a szaturnuszi tulajdonságaimat is, és a Szaturnusz kiemelt jelentőségét a horoszkópomban (és az életemben).

7. ITZ (--> TIZ = tíz)

Amíg a szüleimnél laktam, 10-es volt a szemközti ház, most pedig szintén a 10-est látom szemben az ablakommal óriási számokkal kiírva.

Mutatja ez a számok felé való érdeklődésemet, csakúgy mint a Szaturnusz, amely többek között a számokat is szimbolizálja. A tízes egyébként is különleges szerepet kap, mivel mindenki ebben a számrendszerben gondolkodik.

8. SCHIZ (--> angol SCHIZophrenia = szkizofrénia)

35 éves koromban derült ki, hogy szkizofrén beteg vagyok. A nevemből kiolvasható, hogy ez a betegség betervezett volt. A természettudomány ugyanezt állítja, hiszen a szkizofréniát génhibáknak tulajdonítják, ami azt jelenti, hogy születéskor már meghatározott.

 

Kirakható még a HET (=hét, ami asztrológiai szám), bár ez már erőltetettnek tűnik, mivel a betűk távolabb állnak egymástól. Tehát a nyolc betűs névből nagyjából nyolcféle jelet lehet megfigyelni.

 

Az apám esetében szerintem nincsenek meg a fenti rejtélyes összefüggések, ő nem sakkozott, nem érdekelte a számítógép, sem az asztrológia, és nem is volt szkizofrén, bár elképzelhető, hogy a kés,chi,hit,tíz szavak neki is jelentenek valamit. De inkább azt gondolom, hogy nem jellemzőek rá.

Ebből is látható, hogy a jelekkel vigyázni kell, nem mindegyik utal valóságos dolgokra, de ha az ember behunyja a szemét, az is helytelen, mivel esetleg nem veszi észre az élet segítő üzeneteit.

 

Ezek után a kedves olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a KESCHITZ név németes vagy talán inkább egy kis nemzetközi (=angol) beütéssel magyar? Úgy tűnik, kissé szkizofrén a dolog. Az apámé mintha németes és értelmetlen lenne, az enyémről viszont határozottan azt állítom, hogy egy teljesen értelmes és logikus magyar-angol név, amely abszolút rólam szól, és teljes összhangban van azzal, hogy jelenleg az Európai Unióban élünk. Ebbe a névbe bele vannak kódolva az életemmel kapcsolatos információk. Hogy ez hogyan lehetséges, arról nem kívánok teóriákat gyártani. Talán csak annyit, hogy ez már a szellem működése az anyag felett. Filozófiai kérdés lehet, hogy ezt magamnak, Istennek vagy egyéb szellemi erőknek tulajdonítom.

Mi most azonban továbblépünk, és hamarosan megismerhetjük a nevek és számok elemzésének a szokásostól eltérő másfajta módszerét.

A nevek számrezgése

A névnek nemcsak jelentése lehet, hanem számrezgése is.

Ehhez mi a 26 betűs angol ABC-t fogjuk használni, mivel ez tekinthető nemzetközinek, általánosan elfogadottnak és univerzálisnak. Itt az A az 1-es, B a 2-es, C a 3-as stb. és végül a Z a 26-os.

A név rezgését a betűk értékének összege adja. (Foglalkozhatunk még a többször előforduló vagy a kezdőbetűkkel is külön-külön.)

Negatív példaképpen vegyük ADOLF HITLER-t. H=8 + I=9 + T=20 + L=12 + E=5 + R=18 az összesen 72. Vigyázzunk, hogy a betűket teljes értékükkel számoljuk, és ne egyszerűsítsük 1-jegyűre. Az ADOLF pedig hasonlóképpen számolva 38. A két név együtt pedig 72+38=110.

Azt fogjuk megnézni, hogy ezeknek a számoknak milyen a szülött horoszkópjába való beilleszkedése, ami tulajdonképpen azt mondja meg, hogy milyen az illetőnek ezekhez a számokhoz való viszonya. Ehhez az 1 fok = 1 év "tili-toli" primer direkciót fogjuk használni, azaz a bolygókat jobbra-balra eltologatjuk az adott fokkal, és megnézzük, hogy milyen bolygók kerülnek pontos fényszögbe. Tehát ugyanúgy csináljuk, mintha az adott évre prognosztizálnánk. Ezen kívül figyelembe vesszük még a bolygók aktiválódását is. Megjegyezném, hogy a tapasztalataim szerint a fokszámot nemcsak előre-, hanem hátrafelé is figyelembe kell venni: pl. ha egy bolygó 17 fokon áll, akkor ez nemcsak a 17,47,77 stb. éveket (=számokat) jelentheti, hanem a 30-17=13 -at és a 43,73 stb. számokat is. ( 30 fokokat tetszőlegesen hozzáadhatunk a számhoz.)

Érdemes egy olyan táblázatot csinálni, ahol a bolygók közötti ekliptikai távolságok 30 fokos maradéka szerepel -15 és +15 fok között. (Ekkor a 72-nek a 12, a 38-nak a 8, a 110-nek a 20 helyett a 30-20=10 fok felel meg, és nekünk elegendő csak ezeket a számokat megkeresni. Az előjelek tulajdonképpen az irányt mutatják, amely felé pontos lesz a fényszög.) Általában a születési időpontok kissé bizonytalanok -- Hitler esetében is --, ezért az AC, MC és elsősorban a Hold, mint gyorsan mozgó égitest értékelését óvatosan kezeljük.

Nézzük!

1. HITLER = 72

Merkúr 180° Szaturnusz; (Merkúr 180° Jupiter); (Szaturnusz 0° Neptun); (Neptun 150° Uránusz); Plútó 90° Vénusz,Mars.

Azokat a fényszögeket teszem zárójelbe, amelyek fél fokon túl, de még 0.8°-on belül vannak.

2. ADOLF = 38

Jupiter; (Nap 150° Jupiter); Vénusz,Mars 90° Jupiter; (Neptun 180° Jupiter); (Szaturnusz 30° Plútó).

3. HITLER ADOLF = 110

Vénusz,Mars 120° Hold; (Mars 90° Merkúr).

A zömében diszharmonikus direkciók jelzik azokat a negatív szellemi erőket, amelyek Hitler életét irányították, és végső soron a bukásához vezettek. Sokat adott neki a Jupiter, de ő rossz irányba haladt, ami kiolvasható a Hold,Jupiter kétes és a Szaturnusz kedvezőtlen helyzetéből.

További példák

A következő személy legyen Latinovits Zoltán.

1. LATINOVITS = 141

Nap,Vénusz 180° Mars; Szaturnusz 60° és 90° Hold,Merkúr;

2. ZOLTAN = 88

Szaturnusz 180° Uránusz; Merkúr 90° Neptun; Uránusz 60° Vénusz,(Nap); Hold 60° Neptun;

3. LATINOVITS ZOLTAN = 229

Uránusz; (Jupiter); Uránusz 90° és 120° Merkúr,Hold; Mars 180° Neptun; Szaturnusz 0° Neptun; (Vénusz 120° Neptun);

Sok helyen láthatjuk a Szaturnuszt, Uránuszt, Neptunt és Marsot, ráadásul rossz fényszögekkel. Mindhárom névkombináció összességében nézve rendkívül kedvezőtlen. 09.09-es születésről van szó, és két I=9-es betű a vezetéknévben. Ez a 141-es számhoz hasonló direkciókat ad.

 

Most pedig nézzük meg József Attilát!

1. JOZSEF = 81

Nap; Nap 30° Szaturnusz; Vénusz 30° Neptun; (Mars 120° Uránusz); (Vénusz 150° Uránusz).

2. ATTILA = 63

Nap 150° Mars; Merkúr 60° Uránusz; (Hold 120° Uránusz); (Jupiter 60° Uránusz); (Hold 60° Neptun).

3. JOZSEF ATTILA = 144

Neptun; (Mars); Hold 90° Vénusz; Vénusz 150° Jupiter; Szaturnusz 90° Neptun; Vénusz 180° Plútó.

Rossz jelnek tekinthető, hogy a Nap találkozik a Marssal és a Szaturnusszal is -- ráadásul azok kvadrátban állnak --, és a leginkább használt neve (József Attila) a Neptunon és a Marson rezeg, de sok direkció szintén baljós. A harmonikus Uránusz fényszögek viszont a zsenire utalnak.

 

Befejezésül vizsgáljuk meg John Fitzgerald Kennedy képletét!

1. KENNEDY = 78 , (FITZGERALD = 108)

Mars; (Nap 60° Merkúr); Merkúr 150° és 120° Neptun,(Plútó).

Itt a 8. házas exil Mars rezonanciája a baj.

2. JOHN = 47

Hold; Vénusz; Nap 30° Merkúr; Merkúr 90° Plútó; Plútó 120° és 30° (Hold),Vénusz.

A Hold és a Vénusz egzakt kvadrátban állnak egymással, a Merkúr-Vénusz recepció és a fényszögek miatt megint a Mars és a diszharmonikus Jupiter-Uránusz kvadrát is bekapcsolódik. A 47-es a halálnak az évét is jelzi. A sok helyen szereplő Merkúr helyzete sajnos a Mars és a kvadrátok által sértettnek mondható.

3. KENNEDY JOHN FITZGERALD = 233

(Nap); Jupiter; (Uránusz); (Vénusz 150° Jupiter); Merkúr 60° Szaturnusz; Vénusz 120° Uránusz; Hold 30° Uránusz.

A Jupiter-Uránusz pontos kvadrát rezgését hívja meg.

4. KENNEDY JOHN = 125 és JOHN FITZGERALD = 155 , valamint a sok E(=5) betű

A Marsnak a Jupiter-Uránusz kvadráttól, a Napnak a Neptun-Plútótól és a Neptunnak a Szaturnusztól való távolsága, tehát az 5-ös szám rossz rezgéseket mutat.

Végül megemlíteném, hogy a K, mint a Kennedy név kezdőbetűje hangsúlyos. Ez a 11-es számot jelenti, amely megint a Marsot mutatja, valamint még a Nap-Mars, Nap-Szaturnusz, (Hold-Szaturnusz) és (Vénusz-Szaturnusz) rezonanciákat. Azaz a Kennedy név láthatóan diszharmonikus a viselőjének.

 

2009.11.01.