Regio Astrologiae C. A. S. -- http://www.racas.hu
bloGime - Gime blog - http://x3dgime.blogspot.com Placidus + Nostradamus asztrológiai rendszer
2022.SZEP.26.HÉ.
 START   ELMÉLET   SZÓTÁR   GYAKORLAT   LETÖLTÉS   CIKKEK   HUMOR   SZERVEZETEK   KÉRDÉS   MÉDIATÁR   SÚGÓLYUK   PLACIDUS 
KERESÉS
a  kemitenpet.hu  lapjain
 
(jelen ablakba nyílik)

Asztrológiai cikkek

 99astro           
   2005.06.01.sze. 
    2005.08.01.hé. 
 A kérdőasztrol... 
     NapfogyMérték 
 szex+halál ház... 
 A világ megy t... 
     Nyer-e Trump? 
 MIT1973 & Plút... 
 A Lion            
 Keschitz György   
 Kozma Szilárd     
 Osthanes          
 Pius              
 TGA               

Az asztrológia "ellen" írt cikkek

 Sziluett          

 Kilátó            

 Irodalom          

 Események fent... 

 Aktuális látványok 

 Aktuális efemerisz 

 Frissítések       

 Vebsajt_TÉRKÉP    

 Impresszum        


Aktuális Holdfázis
moon info


A
Kemit en Pet csillagtudomány
oldalait jelenleg
csak Te
olvasod.

Lehetnétek többen is... ;-)


(C) Kemit en Pet (R) 2002-2022

Nyomtatáshoz való változat megnyitása új ablakban, amit utána be lehet zárni

Asztrológiai cikkek

99astro cikkei


Minielőadás a kérdőasztrológiáról

Elhangzott a "Harmónia és Művészet" rendezvényen 2006. március 11-én, szombaton 13:30 és 14:00 között.

Bevezető

Az asztrológia, mint tudhatjuk, sok-sok ágra osztódott az idok során. A kezdetekkor ezt a "szent tudást" az emberiség Babilon környékén kapta meg valamikor kb. 6000 evvel i.e., mint egységes rendszert, és ezután szinte azonnal kialakultak a különböző területek asztrológiái, úgymint indiai, majd kínai asztrológia, az amerikai kontinensre is elkerült, így alakult ki pl. a Maya és az Azték asztrológia. És természetesen a nyugat is kialakította e tudásból a saját tudományát. Európában ma leginkább ezt ismerjük, ezt használjuk.

A babiloni asztrológiát először a Kaldeusok közvetítették számunkra, és rengeteg olyan dolgot használtak benne, amit mára szinte elfeledtünk! Például ők határozták meg az ún. kaldeusi planéta-sorrendet, ami csillagászati alapokon nyugszik, mivel a planétákat a sebességük alapján rendezték sorba, úgy mint: Szaturn, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkúr, Hold. Ha most itt a Nap helyére a Földet tesszük, akkor meg is kapjuk a Naprendszer planétáinak sebesség szerinti sorrendjét! Temrmészetesen a három "modern" planéta nem kapott helyet e rendszerben, mivel ezeket a Káldeusok még nem ismerték, ugyanis nem látszanak, csak teleszkóppal.

Természetesen azt is tudjuk, mint ahogy a régiek is tudták, hogy a Hold a Föld kísérője, nem a Napé, és hold, nem pedig bolygó, mint ahogy azzal is tisztában voltak már ők is, hogy a Nap valójában csillag, és nem bolygó. De az asztrológiában az eget a Földről szemléljük, így Föld-központúan nézzük az égboltot és az ott zajló eseményeket, amikből következtetünk a földi eseményekre, így ez az egyébként fontos tény e tekintetben mellékes.

Egyiptomban is használták már a csillagok alapján való "jóslásokat", és a két rendszer ötvözéséből jöttek létre a mai nyugati asztrológia első alapjai.

Ezen alapokon nyugvó asztrológiát használtak az óhéberek, illetve a görögök is, ez utóbbiak közvetítésével jutott el igazán Európába a tudományok királynője.

 

Innen kezdve eléggé eklektikus az aztrológia "pályája", mert egy időben hivatalosan üldözték, és nagyon sok szakirodalmat megsemmisítettek, illetve elérhetetlenné tettek. Ezért aztán nagyon sok írás az arabok által maradt fenn, akik nem csak statikusan átvették, közvetítették az ismereteket, hanem maguk is hozzáadtak hasznos tudást.

 

Nos, e kis történelmi kitérő után végre rátérnék a mostani témámra, a kérdőasztrológiára.

 

A kérdőasztrológia a klasszikus asztrológiai irányzatok közül az óraasztrológiához tartozik, az esemény- és az elekciós asztrológiával egyetemben.

Az eseményasztrológia egy adott esemény kezdési időpontjára és helyére, azaz az időminőségére elkészített horoszkópból következtet az esemény végkimenetelére.

Az elekciós asztrológia pedig azzal foglalkozik, hogy egy esemény kezdetét próbálja meg a cél szerinti legoptimálisabb időminőségre meghatározni.

A kérdőasztrológia pedig egy-egy éppen aktuális kérdésre ad választ, tanácsot.

 

Mint tudjuk, semmi sem véletlen, így tehát az sem, hogy egy kérdés hol és mikor, azaz milyen időminőségben fogalmazódik, azaz születik meg. Mindig az a kérdés születési időminősége, ahol és amikor az asztrológus azt teljes körűen megérti. Ő erre elkészíti a horoszkópot, és abból keresi ki a választ a kérdező számára.

 

Ehhez nem szükséges ismerni a kérdező születési horoszkópját! Első hallásra ez a mai kor emberének egészen furcsának, hihetetlennek hangozhat, de gondoljunk csak bele! Régen az emberek általában a legjobb esetben is csak maximum a születésük napját tudták, ám ehhez sokszor még az évet sem tudták pontosan, nem is szólva a pontos időről, ami a radix elemzéséhez, illetve a további események vizsgálatához elengedhetetlen. Így tehát akkoriban egészen egyszerűen lehetetlen volt széles körben elterjednie a személyes horoszkópelemzésnek, mivel legfeljebb az előkelő, gazdag családok engedhették meg maguknak, hogy egy asztrológust foglalkoztassanak, és ezen kevesek is csak ezért tudták a pontos születési adataikat. Természetesen ezen keveseknek a kérdéseik is nagyban különböztek az átlagemberek kérdéseitől, hiszen míg pl. egy uralkodó arra volt kíváncsi, hogy az elsőszülött fia nagy király lesz-e, addig az átlagember olyan kérdésekkel volt elfoglalva, mint pl. az, hogy hova lett az erszénye, vagy ki lopta el a halszállítmányát, valamint természetesen arra, hogy Józsi feleségül veszi-e Juliskát, vagy sem.

 

A helyes értelemben vett jóslásokra, tanácsokra tehát az akkori embereknek is szüksége volt, tanácsot ők is kértek, így kialakult egy olyan ismeret, olyan tudás, ami nagyon jól felhasználható a kérdések megválaszolására.

Ez a tudás a Horary, magyarul a kérdőasztrológia.

 

Mivel ez az ágazat a klasszikus asztrológiához tartozik, itt nem használjuk az ún. modern planétákat, vagyis az Uránt, a Neptunt és a Plútót, ellenben sok olyan egyéb módszert igen, amit a mai, modern (tradicionálisnak nevezett) asztrológia már nem is ismer!

 

A kérdőasztrológia talán legnagyobb ismert alakja a XVII. században élt angol William Lilly volt, aki önmagát ennek ellenére is mindig az asztrológia tanoncának nevezte. Az ő munkássága meghatározó a Horary történetében, és életműve, a Keresztyén Asztrológia című könyv pedig a témakör egyik "bibliája".

 

A felvilágosodás korában sajnos eléggé elfelejtődött ez a tudomány, ám Olivia Barclay angol asztrológus a múlt században rátalált e kincsre, és leporolta, felelevenítette azt, iskolát alapított, s ennek köszönhetően ma ismét tanulhatjuk e szép asztrológiai ágat.

 

A kérdőasztrológiában mindig a kérdező kapja az Aszcendenst, az mutatja őt, valamint az Aszcendens ura, és a Hold.

Az Aszcendens a keletpont, vagyis az a pont, ami a keleti horizonton éppen felkelőben van. Napkeltekor a Nap is ott van éppen ezen a ponton.

A kérdés elbírálása előtt meg kell vizsgálni, hogy megválaszolható-e, azaz érvényes-e a kérdés. Ennek igen sok mozzanata van, a lényeg az, hogy mivel nem véletlen a kérdés időminősége, így egy érvényes kérdés képletében kell, hogy kapcsolat legyen az ég (óra ura) és a föld (Aszcendens) között. Ha a kérdés nem érvényes, azaz nincs meg a kapcsolat, akkor nem lehet megválaszolni sem.

 

Az óra ura az a planéta, amelyik éppen abban az órában uralkodik. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a Napkelte és a Napnyugta közti időt 12 egyenlő részre osztjuk, majd ugyanígy járunk el a Napnyugta és a következő Napkelte közti idővel is. Így megkapjuk a nap nappali és éjszakai planétaóráit. A Napkeltekor kezdődő planétaura ura ugyanaz a bolygó, mint amelyik az adott napot is uralja, és a már ismertetett káldeusi planétasor szerint haladva kapják sorban a planétaórákat. A napok urai pedig a következők:

hétfo: Hold

kedd: Mars

szerda: Merkúr

csütörtök: Jupiter

péntek: Vénusz

szombat: Szaturn

vasárnap: Nap

Ez egyébként sok nyelvben mind a mai napig megmutatkozik abban, ahogy a napokat nevezik.

Nos, tehát ha a kérdésről kiderül, hogy érvényes, akkor kezdődhet a válasz kikeresése és elmondása a kérdező számára.

A kérdőasztrológiában az a nagyszerű, hogy rendkívül pontosan lehet vele válaszolni, és a megszokotthoz képest nagyon gyorsan.

 

Nézzünk néhány példát!

 

Vegyünk előszöris egy egyszerű esetet, amivel remekül demonstrálható, hogy miként is működik a Horary!

Ebben az esetben az az alapelv is jól látszik érvényesülni, ami úgy szól, hogy "vedd egyszerűre a figurát!", azaz ne bonyolítsuk túl a dolgokat, mindig az első, legegyszerűbb megoldás lesz az igazi, amely alapelv egyébként minden tudomány egyik alaptétele.

Tehát a kérdés:

"Hol van a macskám?"

A kérdező reggel óta nem látta a macskáját, és mivel kezdett aggódni, délutáni beugrott az asztrológushoz megkérdezni.

A horoszkóp köre az ekliptika, és a macskát a képletben természetesen a kis állatokat jelképező 6. ház csúcsa, illetve annak ura mutatja.

Kezdjük tehát el felrajzolni a horoszkópot!

A 6. ház csúcsa a Halak jegyében van, aminek az ura a Jupiter, így ez a planéta mutatja a macskát.

A Jupiter a 6. házban van.

Hol van tehát a macska? A saját házában, azaz már otthon!

Egyetlen planétát néztünk meg, és meg is van a válasz!

Mivel a Jupiter, ami a macskát mutatja a 6. házban van, azaz a macska házában, ezért az a válasz, hogy a macska otthon van.

A Jupiter a Halak jegyben van. A Jupiter itt uralkodik, azaz igen erős helyzetben van, mint király a trónján. Hogyan van tehát a macska? Mivel a Jupiter a Halak jegynek az ura, ez a helyzet azt mutatja, hogy a macska remekül van.

De fokoni is lehet. Pontosan hol van a macska otthon?

Ha tüzes jegyben lenne (a Jupiter), akkor feltételezhetnénk, hogy valami tüzes helyen, például a kandalló előtt heverészik.

Ám a Halak vizes jegy, tehát a macska is vizes, vagy nagyon kényelmes helyen kell, hogy legyen. Mivel a macskák nem igazán szeretik a vizet és a vizes helyeket, így azt mondhatjuk inkább, hogy a saját jól kibélelt, kényelmes kosarában van. De ha élünk az előbb említett "Jupiter a Halakban" analógiával, akkor azt is mondhatjuk, hogy a kedvenc foteljában terpeszkedik, mint egy király a trónján.

Ennyire egyszerű!

Egyébként ezt a példát a John Frawley által írt "A valódi asztrológia" című könyvben lehet megtalálni.

 

Na persze nem minden képlet vizsgálható ki ennyire egyszerűen!

 

Nézzünk most egy másik példát!

 

Kaptam a kérdést:

"Nyer-e ma a Fradi?"

A képlet:

2004. november 25., csütörtök.
09:56 CET
Budapest.HU
Jupiter napja, Vénusz órája

Itt elore kell bocsájtanom, hogy mivel nem érdekel, így nem is vagyok otthon a foci válágában, nem tudom, hogy melyik csapat éppen milyen erős, vagy milyen eséllyel indul egy meccsen stb..

A képlet érvényes, mert az Aszcendens ura (Szaturn) (távolodó) kvadrátban, azaz kapcsolatban van az óra urával (Vénusz), valamint mindketten a víz triplicitásban vannak.

 

A FTC ezen az estén este idegenben játszott, az ellenfél a Schalke04.

A kérdező a Fradinak drukkol, így átengedi a Fradinak az Aszcendenst, ezáltal a Schalke04 kapja a Deszcendenst.

 

Az Aszcendens Bak 9 fok 8 perc.

Az AC ura ezáltal a Szaturn, ami a Rák 27 fok 4 percen van, a 7. házban, retrográd, exil (leromlott), saját terminusban.

Az, hogy a Szaturn a 7. házban van, az "ellenem" is szólhat(na), mivel ez jelenthet olyat, hogy a kérdező nem hisz a dologban, csak vizsgáztat. A sztori érdekessége, hogy ez valóban így is volt! ;) :D

 

A Deszcendens Rák 9 fok 8 perc.

Az ura a Hold a Bika 16 fok 58 percen, a 4. házban, exaltált (kiemelt) helyzetben.

 

A Medium Coeli (az égbolt közepe) Skorpió 10 fok 7 perc.

Az ura a Mars a Skorpió 9 fok 28 percen, uralkodó helyén, és együtt áll a MC-vel.

 

Az Imum Coeli (az égbolt alja) Bika 10 fok 7 perc.

Az ura a Vénusz a Skorpió 3 fok 29 percen, exil.

 

Elemezzük!

A Hold (Schalke04) közeledő szextilben van a Szaturnnal (FTC). A fényszög 10 időegység múlva lesz exakt.
A meccs a kérdező szerint negyed 7-kor kezdodik. A mérkozés hossza 2*45 perc + 15 perc szünet, így 8-kor lesz vége, azaz erre azonnal stimmel is a 10 időegység (10 óra a kérdés időpontjától számítva)!

 

Az Aszcendenst megkapta a FTC, így annak ura, a Szaturn jelöli az Fradit jelen képletben.

A Szaturn a 7. házban van, vagyis az ellenfél otthonában (lásd a képlet-körülményt: a FTC idegenben játszik!)

Mivel Szaturn a Rákban van, így exil és egyébként még retrográd is, azaz hátrafele halad, nem a megfelelo irányba. Mindez nagyon legyengíti.

 

A Schalke04 a Deszcendenst kapta a képletben, így annak az ura, a Hold jelöli.

A Hold a Bikában van, ezért exaltált, azaz nagyon kiemelt, eros helyzetben van. A Bika egyébként fix föld jegy, tehát ez az állapot igencsak stabilnak tűnik...

A kérdező szerint éppen nagyon eros a Schalke04, ami igazolta az előbbi mondatomat.

 

Ezek alapján a válaszom az volt, hogy veszít a Fradi, mégpedig valami hibázás folytán (retrográd bolygó jelöli).

 

Nos, ezek után lett este a meccs, és persze az eredmény:

 

Este 8 óra elott kb. 2-3 perccel (azaz szinte percre pontosan 10 órával a kérdés elhangzása után!) a FTC vereségét (2:0 a Schalke04 javára) bemondta a rádió...

Tehát a kérdést helyesen elemeztem ki. Igen ám, de még van valami, amit szintén mutat a képlet, ha jobban megfigyeljük! Mik is ezek...

Az egyik gól öngól volt! Egy öngólnál visszafele halad a játékos a pályán, mint ahogy a Szaturn (ami a Fradit jelölte a képletben) retrográd, azaz visszafele halad a normális irányhoz képest!

A másik egy védelmi hiba folytán lett. Az ellenfélnek fejelték a labdát, utána meg valahogy nem akaródzott rendesen utánafutni, "nem vállalták a felelosséget". A felelosségvállalás hiánya/gyengesége a Rákban levo Szaturn egyik analógiája!

 

Nézzünk egy másik esetet!

Ez egy elég súlyos kérdés, ám nagyon szépen mutatja a dolgokat...

"A volt párom ölt-e embert?"

2006. március 10., péntek.
15:16:46 CET
Budapest.HU

A kérdésnek az a háttere, hogy a kérdezőt nagyon régóta komolyan foglalkoztatja ez a kérdés, annyira, hogy néha még szinte aludni sem bír tőle, és persze szorong, fél is.

A kérdező itt ismét megkapja az Aszcendenst, ami Oroszlán 24 fok 12 perc, az ura a Nap a Halak 19 fok 53 percen, a 8. házban. Ez remekül jelzi is, hogy mire kérdez az illeto, hiszen a 8. ház a halál háza.

A volt pár kapja a Deszcendenst, ami Vízönto 24 fok 12 perc, ura a Szaturn az Oroszlán 4 fok 58 percen, a 12. házban.

A Hold szintén mutatja a kérdezőt, csak éppen a belső, lelki indíttatásra utal inkább. A Hold az Oroszlán 2 fok 17 percen van, a 12. házban! Valami rejtély, sötét titok érdekli!

A válaszom az volt, hogy e szerint ugyan az a véleményem, hogy nem ölt a párja, ám tanácsolom, hogy inkább hagyjon fel az ilyen irányú érdeklődésével, mert baja lehet belőle. Ezt a tanácsomat arra alapoztam, hogy a Hold közeledő együttállásban van az exil, retrográd Szaturnnal. A Szatunr eme állapotában nem éppen a szép és jó és kedves hatásokkal analóg, a Hold, mint a kérdező lelkivilága éppen ezzel készül találkozni... Remélem, hogy megfogadta a tanácsot.

 

És egy sokkal vidámabb, szinte egészen hétköznapi téma lezárásként:

"Mikor jön meg a fizetésem a számlámra?"

2005. augusztus 1., hétfo.
11:53:CEST
Budapest.HU
Hold napja, Vénusz órája

A kérdés háttere az, hogy direkt kivettem egy szabadnapot, hogy néhány fontos bevásárlást el tudjunk intézni, és azelőtt mindig megjött a fizetés a számlámra minden hónap 1-jén hajnalban, ekkor azonban nem jött, késett az utalás.

A fizetést a 11. ház, illetve az ura, a Merkur mutatja, ami Oroszlán 17 fok 2 percen van, a 10. házban, ami jelzi, hogy még a munkahelyemnél van a pénzem.

Az én pénzem, a "zsebem" a 2. ház, illetve ura, a Mars, ami Bika 2 fok 25 percen van.

A két planéta között 15 fok különbséggel lesz fényszög, és mindketto sarokházban van, ami gyors lefolyásra utal. Ebbol azt válaszoltam, hogy 15 óra múlva fog megérkezni a fizetésem a számlámra.

Eredmény:

A fizu a számlámra érkezett (errol mindig azonnal SMS-t kapok):
2005. augusztus 2., kedd.

02:47 CEST
Budapest.HU

A különbség 6 perc híján 15 óra! :-)

Legyetek jóL!
99astro(a)kemitenpet.hu
2006.már.13.hé.
http://www.kemitenpet.hu